Parlamentaarikot Euroopan neuvoston 47 jäsenmaasta keskustelivat viime perjantaina uskonnon ja sananvapauden suhteesta kansanedustaja Sinikka Hurskaisen (sd.) raportin pohjalta.

-Ei ole helppoa löytää tasapainoa ilmaisunvapauden ja uskonnonvapauden välillä. Mielestäni uskonnollisten ryhmien tulee, kuten muidenkin, sietää kriittisiä kannanottoja toiminnastaan, vakaumuksestaan ja opetuksistaan, kunhan
kritiikkiä ei esitetä vain loukkaamistarkoituksessa. Vihanlietsonta
ihmisryhmiä kohtaan on tuomittavaa, samoin kuin jos tavoitteena häiritä yleistä järjestystä, Hurskainen linjasi.

Yleiskokous päätyikin suosittelemaan, että uskontoja koskevat ilmaisut tulisi säätää rangaistavaksi silloin, kun ne tahallisesti ja vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä, lietsovat yleistä väkivaltaa tai yllyttävät vihaan, syrjintään tai väkivaltaan yksittäistä ihmisiä tai ihmisryhmää vastaan.

Vihanlietsonta ja väkivaltaan yllyttäminen on yhtä tuomittavaa silloin, kun sitä harjoittavat uskonnollisten ryhmien edustajat. Yleiskokous tuomitseekin voimakkaasti muslimijohtajien toimittajille ja kirjailijoille osoittamat tappouhkaukset.

Jumalanpilkkalait harkintaan

Monissa maissa on historiallisista syistä yksi valtauskonto, mikä on
heijastunut kansallisiin lainsäädäntöihin. Yleiskokous suosittelee, että EN:n jäsenmaat tarkastelisivat tästä näkökulmasta uudelleen
jumalanpilkkalakejaan.

Hurskaisen raportti on osa laajempaa uskontojen ja kulttuurien välistä dialogia, joka nousi Euroopassa ajankohtaiseksi Tanskan viimevuotisen niin sanotun pilakuvakriisin jälkeen.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaan parlamentaarikoista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia ministerikomitealle.

EN:n ministerikomitea voi myöhemmin suositella jäsenvaltioita muuttamaan lainsäädäntöään parlamentaarikkokokousten linjausten mukaiseksi.

Yleiskokous oli koolla Strasbourgissa Ranskassa 25.-29.6.2007.

Suomen valtuuskuntaan kuuluvat kansanedustajat Sinikka Hurskainen (sd., pj.), Antti Kaikkonen (kesk., vpj.), Sirpa Asko-Seljavaara (kok.), Juha Korkeaoja (kesk.), Markku Laukkanen (kesk.), Kimmo Sasi (kok.) ja varajäsenet Reijo Kallio (sd.), Krista Kiuru (sd.), Jaakko Laakso (vas.) ja Tuulikki Ukkola (kok.).