Suurin osa liikennetiedosta tulee joko tiehallinnon liikennekeskukselta, hätäkeskuksilta tai tienkäyttäjiltä. Radio Suomen valtakunnallisessa lähetyksessä liikennehäiriöistä ei kerrota yksinomaan tiellä liikkuvien havaintojen perusteella.

Radioiden liikennetiedottamista on selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriö. Tutkimuksessa arvioitiin tiedottamisen nopeutta ja laatua. Selvityksen mukaan nopeudessa on petrattu aiemmista vastaavista tutkimustuloksista. Sen sijaan häiriön vaikutuksen arvioinnissa ja tienkäyttäjien ohjeistamisessa on edelleen kehittämistä.