MTL-Barometrista löytyy myös eroja eri yritystyyppien näkemysten kesken. Mainostoimistoissa on pientä pessimistien määrän kasvua alkuvuodesta, valtaosin kuitenkin erittäin myönteinen suhdannenäkymä.

Mediatoimistoilla on huimaa optimismin kasvua: 33 %:sta 99 %:in verrattuna alkuvuoteen. Viestintätoimistoilla hurjin kysyntähuippu on sen sijaan taittumassa: optimistien määrä laski 49 %:in alkuvuoden 69 %:sta, pessimismiä ei kuitenkaan vielä lainkaan.

Digitoimistoilla menee nyt entistäkin lujemmin: optimistien määrä kasvoi 67 %:sta 86 %:in. Designtoimistot tutkittiin nyt ensi kertaa omana ryhmänään: näilläkin on varsin myönteiset näkymät, joskin samaan aikaan suurempi pessimistien joukko kuin muissa yritysryhmissä (18 %).

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain, 1Q ja 3Q suppeampana suhdannekysymyksenä ja 2Q sekä 4Q laajana 27 osamarkkinaa ja 6 asiakassegmenttiä luotaavana selvityksenä. Nyt toisen kerran toteutettu MTL-Barometri tehtiin kattavampana kuin yksikään toinen asiantuntijapalvelujen suhdannekuvaa mittaava aiempi tutkimus. Kysely lähti 306 yritykselle ja vastaajien määrä oli ennätykselliset 109 yritystä, jotka edustavat noin 230 milj eur myyntikatetta eli 65 % koko markkinan koosta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.