Oulun yliopistossa tehdyn ensimmäisen hakukonemarkkinointia käsittelevän markkinoinnin alan pro gradu -tutkimuksen mukaan hakukonemarkkinointia hyödynnetään Suomessa vielä vähänlaisesti, eikä sen merkitystä markkinointikanavana ole kovin laajasti ymmärretty. Investoinnit hakukonemainontaan kuitenkin kasvavat nopeasti.

Hakukoneiden potentiaali markkinointimediana on suuri, kun otetaan huomioon, että lähes 90 prosenttia internetin käyttäjistä käyttää hakukoneita. Useimmat suomalaiset yritykset eivät kuitenkaan vielä ole tiedostaneet hakukonemarkkinoinnin mahdollisuuksia.

Hakukonemarkkinoinnin olennaisia osia ovat hakukonemainonta eli ns. sponsoroidut mainoslinkit ja hakukoneoptimointi, jossa sivusto optimoidaan niin, että hakukoneet sen hyvin löytävät.

Hakukonemarkkinointia hyödyntämällä yrityksillä on mahdollisuus tavoittaa potentiaaliset asiakkaat uudella ja tehokkaalla tavalla. Tämä oikea-aikainen läsnäolo tuo verkkosivuille kohdennettua ja aidosti kiinnostunutta liikennettä edellyttäen, että hakukonemarkkinoinnin toimenpiteet ovat onnistuneita.

Hannele Leinosen pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin
hakukonemarkkinoinnin käyttöä suomalaisten mainostajien keskuudessa.

Tutkimuksessa perehdyttiin kolmeen suureen suomalaiseen
verkkomarkkinoijaan, hakukoneoptimointiin keskittyneeseen yritykseen ja Suomen vanhimpaan hakukonemarkkinointiin erikoistuneeseen mainostoimistoon.

Tulokset osoittavat myös, että aktiivisimpia hakukonemarkkinoijia Suomessa ovat aluksi olleet pienehköt ohjelmistotalot, joilla verkkokanava on ollut olennainen osa yritysmyynnin konseptia. Nykyään hakukonemarkkinointia hyödyntävät myös monet verkkokaupat sekä perinteisemmän alan toimijat.

Suomessa olisi tällä hetkellä hyvä tilaisuus aloittaa hakukonemainonta, koska kilpailu alalla on vielä suhteellisen vähäistä.