Otso Groupin hallituksen puheenjohtaja on Johan Helsingius.

Reprostudio&Heku on markkinoinnin ja viestinnän tuotannon erikoisosaaja, jonka juuret ovat 1930-luvulla. Yhtiössä on töissä 40 henkilöä ja vuoden 2007 budjetoitu liikevaihto on 4 miljoonaa euroa.

Samassa yhteydessä Talentumin eri premedialiiketoiminta-alueen yhtiöissä olevat aineistonhallinta -liiketoiminnot keskitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimenpiteet eivät koske pakkauspainopinnan valmistus -liiketoimintaa.

Premedia-toimialan järjestelyistä arvioidaan Talentum -konsernin tulokseen kirjautuvan 2007 toisella vuosineljänneksellä noin 2,0 milj. euron kertaluontoinen kulu.

Toimenpiteiden jälkeen Talentumin Premedia liiketoimintayksikön vuotuinen liikevaihto on noin 10 milj. euroa ja liikevoiton arvioidaan olevan 10 % tasolla liikevaihdosta.

Järjestelyillä ei ole vaikutusta Talentumin muiden liiketoiminta-alueiden toimintaan.

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä kustannustoiminnan ja sitä tukevan suoramarkkinoinnin osuus Talentumin liikevaihdosta oli noin 70 %, tv-sisällöntuotannon osuus oli 18 % ja premedian osuus oli 12 %.