Tukea myönnettiin runsaat 6 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päätti ns. valikoivan lehdistötuen jakamisesta 7. kesäkuuta.

Tuet myönnettiin lehdistötukilautakunnan esityksen mukaisesti. Avustusten suuruuteen ovat vaikuttaneet hakijan viime vuonna saaman vastaavan avustuksen määrä ja hakijan taloudellisen aseman muutokset.

Sanomalehdistötuki 2007

Sanomalehti euroa

Borgåbladet 95 000
Hufvudstadsbladet 200 200
Kansan Uutiset 785 000
Karjalan Maa 283 000
KD – Kristillisdemokraattinen Viikkolehti 44 100
Lalli 281 000
Nykypäivä 876 500
Nya Åland 30 000
Suomenmaa 946 000
Uusi Aika 337 000
Uutispäivä Demari 1 679 000
Vihreä Lanka 67 200
Viikko Pohjois-Karjala 65 000
Västra Nyland 60 000
Åbo Underrättelser 180 000
Österbottningen 90 000
Östra Nyland 45 000

Yhteensä 6 064 000

Lehdistötuki muuttuu

Hallitusneuvotteluissa päätettiin, että vuoden 2008 alusta lehdistötukea uudistetaan. Tukea jaetaan pääasiassa puoluelehdille. Valikoivaan lehdistötukeen varataan 500 000 euroa. Uudeksi kriteeriksi tulee valtakunnallinen vähemmistökieli. Valikoiva lehdistötuki sisältää ruotsinkielisen uutistoiminnan tuen.