Göte Nyman työskentelee Helsingin yliopistossa psykologian professorina ja johtaa kahta perustamaansa tutkimusryhmää: Visual Quality ja Psychology of Digital Life. Hänen tutkimustyönsä koskee sekä sovellushakuista yritysyhteistyötä että perustutkimusta Suomen Akatemian ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Professori Göte Nyman on monipuolinen ihmisen, median ja teknologian suhteisiin paneutunut asiantuntija ja tutkija. Hänellä on pitkä ja kansainvälinen kokemus yhteistyöstä lukuisten yritysten ja viestinnän alan toimijoiden kanssa. Hän on kehittänyt perinteisen ja uuden median lukemista ja laatukokemusta koskevaa tutkimusta, jota on sovellettu Suomen lisäksi useissa Euroopan maissa. Nyman on myös yliopisto-osaamisen edustaja yritysten ja viestinnän maailmassa.

Nymanin tutkimusryhmät ovat paneutuneet konkreettisesti ihmisten tapaan kokea suhteensa brändeihin ja lukea mainontaa, erityisesti aikakausehdissä. Nyman on kehittänyt myös menetelmiä mainonnan viestien monipuolistamiseksi.

Nyman on tiedollinen vaikuttaja ja asiantuntija mainonnan, viestinnän ja teknologian kentässä. Hän on tarttunut puheenvuoroissaan uusimpiin median ilmiöihin aina digitaalitelevision ihmisläheisestä kehittämisestä tietokonepelien tutkimukseen. Hän on tunnettu ihmisen monipuolista psykologiaa korostavista puheenvuoroistaan markkinointiviestinnän foorumeilla sekä yrityksissä. Nyman on myös innostanut mainonnan ja viestinnän alan toimijoita kiinnostavalla tavalla tarjotun tutkimustiedon avulla.

Mainostajien rahastoa hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1983 perustettu Mainonnan professuurirahasto. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Siitä voidaan myöntää apurahoja ja jakaa palkintoja. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet Nando Malmelin, Kaarina Kilpiö, Martti Puohiniemi, Visa Heinonen, Arja Juntunen, Pirjo Vuokko ja Liisa Uusitalo.