Suomen Journalistiliitto kertoo, että sillä on mahdollisuus osallistua STTK:n elinkeinopoliittisten toimikuntien työhön. Vakiintuneena yhteistyömuotona pidetään muun muassa yrittäjyysyhteistyötä, johon SJL on aiemminkin osallistunut.

Journalistiliiton mukaan STTK tukee SJL:n edunvalvontaa monin tavoin. SJL:n jäsenet voivat esimerkiksi osallistua keskusjärjestön opistotasoiseen ja muuhun koulutukseen samoilla kustannusperiaatteilla kuin STTK:n jäsenliitot. Järjestöt myös tarjoavat toisilleen luennoitsija-apua koulutustilaisuuksissa.

Järjestöjen jo vuodesta 1990 jatkuneen yhteistyön tavoitteena on tukea molempien osapuolten edunvalvontaa ja mahdollistaa STTK:lle journalistien asiantuntija-apua viestintäpoliittisissa asioissa.