”Sanoma Kaupunkilehdet aikoo pysyä mukana strategisesti tärkeänä pitämässämme nuorisomarkkinassa. Syynä V:n konseptin muutokseen on se, ettei lehti saavuttanut sille asettamiamme tavoitteita”, Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n toimitusjohtaja Niko Ruokosuo sanoo.

Sanoma Kaupunkilehdet Oy:ssä tullaan käynnistämään yhteistoimintamenettelyt järjestelyn henkilöstövaikutuksien selvittämiseksi.

”V:n tekemisessä mukana olleet kuusi henkilöä pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan Sanoma Kaupunkilehtien sisällä muihin tehtäviin”, Ruokosuo toteaa.