Viestintätoimisto Hill and Knowlton Finland Oy on perustanut Digital PR-tiimin, joka osallistuu asiakkaiden viestintäprojektien suunnitteluun. Digitaalinen viestintä on strategisesti tärkeä osa yritysten viestinnän suunnittelua, H&K:n toimitusjohtaja Tarja Jussila kertoo

Digital PR -tiimin vetäjä Kati Sulin on tutkinut vuosien ajan verkkoviestinnän tilaa suomalaisissa yrityksissä ja viimeisissä tutkimustuloksissa oli selvästi nähtävissä kasvutrendi liiketoimintalähtöisessä digitaalisen viestinnän suunnittelussa.

”Yrityksissä on jo tahtoa suunnitella digitaalisen viestinnän konsepteja liiketoimintalähtöisesti, eikä enää ainoastaan tekniikan ehdoilla. Tekniikkaa ei kuitenkaan täysin voi unohtaa, sillä verkkoon viestintää suunniteltaessa on pystyttävä ymmärtämään digitaalisen kanavan mahdollisuudet ja rajoitteet. Yrityksissä työkalut ovat jo olemassa, ja nyt mietitään, mitä niillä pitäisi tehdä: miten viesti tavoittaa parhaiten asiakkaat ja miten saavutetaan liiketoiminnalle asetetut tavoitteet”, Kati Sulin toteaa.

Digi-projektit kuuluvat viestinnän ammattilaisen arkeen

Yritysten digitalisoituminen jatkuu ja tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää tukea viestintäpäättäjien työtä. ”Digi-projektien toteuttaminen ei saisi olla viestinnän ammattilaisille painotuotteiden toteutusta kummempaa”, kertoo Kati Sulin.