Acta Print keskittyy strategiansa mukaisesti palvelemaan erityisesti aikakauslehtikustantajia Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Yllä olevaan liittyen Acta Print Oy aloittaa 4.6.2007 kaikkia Espoon
Kivenlahden painoyksikön henkilöstöryhmiä, Helsingin Hietalahden pääkonttorin toimihenkilöitä ja Raholan yksikön työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstön mahdollinen vähentäminen kohdistuu arviolta yhteensä 111 henkilöön vuoden 2008 kesään mennessä.