Uuden direktiivin tavoitteena on edistää eurooppalaista sisällöntuotantoa. Mainoksia saa edelleen olla enintään 12 minuuttia tunnissa, mutta mainoskatkojen tiheyttä ei enää säädellä. Elokuvissa, uutisissa ja lastenohjelmissa mainoskatko saa kuitenkin olla vain kerran 30 minuutissa.

Tuotemerkkien näyttäminen eli tuotesijoittelu on direktiivin mukaan kiellettyä, mutta EU- jäsenmaat voivat halutessaan sallia sen elokuvissa, sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa. Tuotesijoittelusta on mainittava ohjelman alussa ja lopussa sekä mainoskatkojen jälkeen eikä tuotetta saa kohtuuttomasti korostaa. Lastenohjelmissa tuotesijoittelu on kiellettyä.

Yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista televisiotoimijoiden on annettava lyhyitä uutisotoksia muiden käyttöön.

Uuden direktiivin perussääntöjä sovelletaan perinteisten televisiopalveluiden lisäksi television kaltaisiin, esimerkiksi internetin kautta tilattaviin palveluihin. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät mm. sanoma- ja aikakauslehtien verkkoversiot, yksityisten käyttäjien tuottama sisältö ja erilaiset pelit.

Jäsenmaat voivat asettaa omille toimijoilleen direktiiviä tiukempiakin sääntöjä. Direktiivi noudattaa alkuperämaaperiaatetta, eli audiovisuaalisiin palveluihin sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, johon palvelun tarjoaja on sijoittautunut.

Audiovisuaalisten mediapalvelujen direktiivi tulee näillä näkymin voimaan ensi syksynä. Direktiiviä muutettiin edellisen kerran vuonna 1997.