Toista kertaa järjestetyn Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun voittajat löytyivät Turusta, Kemistä ja Kotkan-Haminan seudulta. Kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 60 työtä matkailu-, rekrytointi ja kilpailukykysarjoihin.

Kilpailukykysarjan 50.000 euron arvoisen palkintokampanjan sai Pilot Turku Oy Turun lentokenttäalueen logistiikkakeskuksen LogiCityn lanseerauskampanjalla. Kemin matkailuyhtiö voitti matkailusarjan 25.000 euron palkinnon Ihmekaupunki Kemi –kampanjalla, ja rekrytointisarjan 25.000 euron palkinto annettiin Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorille Ulos purkista –kampanjasta.

Kilpailukykysarjassa toiseksi sijoittui Saarijärven Ammattilaiset Areenalla –tapahtuma ja kolmanneksi Taidekaupunki Mänttä. Matkailusarjan hopeasijan vei Espoon Näyttelykeskus WeeGeen avausmarkkinointi ja pronssia otti Pohjois-Karjalan markkinointikampanja. Rekrytointisarjassa toiseksi arvioitiin Hämeen liiton rekrytointikampanja ja kolmanneksi Vantaan kaupungin työpaikkamarkkinointi.

Matkailusarjassa annettiin lisäksi kaksi kunniamainintaa, Jyväskylään ja Hankoon.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun tavoitteena on kehittää markkinointiosaamista kunta-alalla nostamalla esille kunta- ja seutumarkkinoinnin hyviä käytäntöjä eli esimerkillistä ja tuloksellista markkinointia.

-Kilpailun suosio ja taso osoittivat, että kunta-alalla tehdään korkeatasoista markkinointia, usein pienillä resursseilla ja ehkä siksikin tarkasti kohdistaen ja harkiten. Tuomaristot kaipasivat kuitenkin lisää markkinoinnin tuloksien mittaamista – arvioinnilla voitaisiin kehittää markkinointia entistä tehokkaammaksi, toteaa SM-kilpailun ylituomarina toiminut Kuntaliiton viestintäjohtaja Jari Seppälä.

<>Kunta-alan suuret muutokset ja entistä tiukempi kilpailu edellyttävät uusimpien markkinointiviestinnän keinojen käyttöä. Kilpailukyky ja rekrytointisarjoissa näkyivät selvästi alan mittavat haasteet. Vieläkin enemmän tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja yli kuntarajojen.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun järjestävät kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt Suomen Kuntaliitto, Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ry sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry. Se on osa Piiri-hanketta, joka on avoin ja maksuton yhteistyö- ja kehittämisverkosto kuntien, seutujen ja alueiden markkinointiosaamisen vahvistamiseksi.

Piiri-hankkeen yhteistyöyrityksiä ovat Helsingin Sanomat, Yhtyneet Kuvalehdet/Suomen Kuvalehti, Kuntalehti, Finlands kommuntidning, Hansaprint Oy, MicroMedia Oy, Luovia Oy ja Rientola Yhteisöviestintä.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu kohdistui vuonna 2006 toteutettuun markkinointiin. Keskeisiä arviointikriteerejä oli markkinoinnin tuloksellisuus suhteessa panostuksiin. Palkinnot jaettiin Piiri-tapahtumassa Turussa 8.5. Tulokset löytyvät Piiri-hankkeen uusituilta kotisivuilta: www.piiri.info.
Kilpailukykyä yhteistyöllä ja kulttuurilla

Kilpailukykysarjassa etsittiin markkinointia, jonka tavoitteena on seudun tai kunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kehittäminen ja muutosprosessien tukeminen.

Kilpailukykysarjan tuomaristo halusi käsitellä kilpailukyvyn käsitettä laajasti, kuntakentän monitahoiseen muutokseen liittyvänä elinvoiman kehittämisenä, jossa sisäinen markkinointi on tärkeä lähtökohta ja oikeiden kohderyhmien löytäminen oleellista markkinoinnin tuloksellisuuden takaamiseksi. Finalistien valinnassa painottuivat omien vahvuuksien tunnistaminen, markkinoinnin oikea kohdistaminen, tuloksellisuus ja yhteistyö – unohtamatta omaperäisiä, erottuvia ideoita.

1. Pilot Turku Ltd. – Promoting International Logistics Operation in Turku: LogiCity

Pilot Turku Ltd:n toteuttamalla LogiCity-lanseerauksella on vauhditettu tehokkaasta logistiikasta lisäarvoa saavien yritysten sijoittumista Turun lentokentän ympärille rakennettavalle business-alueelle. Markkinointi ja viestintä on kohdistettu potentiaalisille suomalaisille ja ulkomaisille sijoittujayrityksille, seudullisille ja valtakunnallisille päättäjille sekä joukkoviestimille.

Tuomariston mukaan LogiCity-konseptissa on tartuttu rohkeasti, innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti selkeään markkinoitavaan kohteeseen, valittu sille kehityssuunta, yhteistyökumppanit ja kohderyhmät sekä tehty tehokkaasti näyttävää markkinointia. Samanlainen markkinoinnin ote toimii muuallakin kilpailukyvyn edistäjänä – oli sitten valittu alueen vahvuus mikä tahansa.

2. Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy: Ammattilaiset Areenalla –rekrytointimessu

Suuren teollisuusyrityksen toiminnan lopettaminen jätti Saarijärvellä yli 150 henkilöä vaille työtä ja 8500 m2 tilat tyhjilleen. Ammattitaitoinen työvoima, valmiit tiimit ja prosessiosaaminen sekä nykyaikaiset toimitilat haluttiin tarjota käyttöön ja luoda samalla positiivista henkeä koko kuntaan rakennemuutoksen keskelle. Työntekijät rakensivat itse potentiaalisille työllistäjille rekrytointimessut.

Tuomaristo toteaa, että Saarijärvellä on lähdetty yhteisvoimin ja paljolti talkoohengessä tekemään markkinointityötä katoavien työpaikkojen korvaamiseksi. Työn hakijoiden oma houkuttelutapahtuma työnantajille on yksinkertainen, mutta uusi idea, joka määrätietoisuudellaan antaa jo itsessään vakuuttavan kuvan markkinoitavan tuotteen – ammattilaisten – osaamisesta ja kunnianhimosta. Samalla markkinoidaan paikkakuntaa, jonne kannattaa sijoittaa – eikä vain lähdetä muualle työnhakuun. Mediaviestintä on saatu onnistuneesti tukemaan markkinointia.

3. Mäntän kaupunki: Taidekaupunki Mänttä

Markkinoinnin taustalla on teollisuuspaikkakunnan selviytymiskampailu rajun rakennemuutoksen jälkeen. Toinen perinteinen tukijalka, kulttuuri nostettiin henkisen lamaannuksen ja elinkeinoelämän vahvistajaksi. Yhteistyössä ovat mukana lukuisat järjestöt ja yritykset mm. Mäntän kaupungin ja G.A. Serlachius –museon kanssa.

Mäntän valitsema suunta on tuomariston mielestä teollisuuden rakennemuutoksen rohkea ja omista luontaisista edellytyksistä lähtevä ratkaisu: kulttuuria tehtaiden rinnalle ja tilalle. Kulttuuri ei ole helppo kilpailukyvyn turva, mutta tarpeeksi vahvalla yhteisellä sitoutumisella se vetää ympärilleen muuta toimeliaisuutta. Markkinoinnin on toteutettu monipuolisesti ja kulttuurin keinoin, ja tuomariston mielestä teollisen harmauden ja alasajon järkytyksen kääntäminen iloiseksi väri- ja sävelmaailmaksi osoittaa vahvaa itsetuntoa. Mäntän omaperäinen kulttuuripääkaupunkihakemus kruunaa markkinointityön.
Innovatiivista matkailumarkkinointia

Matkailusarjassa palkittiin onnistunutta markkinointia, jolla houkutallaan kotimaisia tai ulkomaisia matkailijoita tai kävijöitä kuntaan tai seudulle.

Finalistien valinnassa tuomaristo kiinnitti huomiota matkailumarkkinoinnin pitkäjänteisyyteen, innovatiivisuuteen, toimivuuteen sekä markkinoinnin yhteneväisyyteen kunnan tai alueen strategian kanssa. Myös klusteriajattelua pidettiin tärkeänä. Markkinointiin on tärkeää sitouttaa alueen osaajia ja muodostaa tehokkaita osaamisverkostoja, jotta voidaan erottautua kilpailijoista. Näin saavutetaan myös laajempaa hyötyä koko alueen palveluntarjoajille.

1. Kemin matkailuyhtiö: Ihmekaupunki Kemi

”Ihmekaupunki Kemi” -kampanja toteutettiin syksyllä 2006 yhteistyössä Kemin matkailuyhtiön sekä Mainostoimisto Plusmarkin kanssa. Mukana kampanjan toteutuksessa oli 24 eri sektoreilla toimivaa organisaatiota. Kampanjan tavoitteena oli Kemin matkailullisen mielenkiinnon herättäminen, kaupungin imagon parantaminen, matkailukohteiden kävijämäärien kasvattaminen, hotellien käyttöasteen nostaminen sekä myynnin lisääminen kauppakeskuksissa. Markkinoinnin kohderyhmänä olivat ostosmatkailijat sekä nelostien kulkijat.

Ihmekaupunki -teema on otettu osaksi koko kaupungin strategiaa, mikä mahdollistaa teeman käytön myös tulevaisuudessa. Mainonnallisesti pirteä ja emotionaalinen kampanja, johon on saatu matkailualantoimijoiden lisäksi mukaan myös muita palvelualan ydintoimijoita. Mainonta on linkitetty onnistuneesti Kemin päävetonauloihin Lumilinnaan, Jäämurtajaan ja Sarjakuvapäiviin.

2. Espoon kaupunki: Näyttelykeskus WeeGeen lanseeraus

Tavoitteena oli lanseerata Näyttelykeskus WeeGee uutena toimijana Suomen museokartalle. Paikasta haluttiin tehdä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu matkailukohde. Markkinoinnilla pyrittiin tavoittamaan laajoja kohderyhmiä ja profiloimaan WeeGee kaiken ikäisille sopivana elämyskeskuksena.

WeeGeen markkinointi on erinomainen esimerkki uuden kohteen lanseeraamisesta. Johdon ammattitaito ja kokemus näkyvät toteutuksessa ja erityisesti medianäkyvyyden hallinnassa. WeeGee piristää ratkaisevasti Espoon kokonaisilmettä. Taustalla on vahva verkosto, jonka lisäksi on onnistuttu herättämään yleistä keskustelua.

3. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy: Minä lähden Pohjois-Karjalaan!

Työn toteutuksesta vastasi Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. Lisäksi hankkeeseen osallistui monia alueellisia yhteistyökumppaneita. Usean erikoisalan yhteistyöllä haluttiin välittää uudistuvaa ja positiivista mielikuvaa Pohjois-Karjalasta. Viestinnässä on käytetty mm. lehti-, tv- ja radiomainontaa, verkkosivuja ja mediayhteistyötä.

Viestinnässä keskityttiin seudun strategian mukaisesti yhtenäisen kokonaismielikuvan rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Markkinoinninresurssien kohdentaminen yhteiseen kampanjaan lisäsikin koko alueen näkyvyyttä ja yleistä tunnettuutta.

Minä lähden Pohjois-Karjalaan on ammattimaisesti toteutettu kampanja, jossa hyvin suunniteltu linja sekä ilme säilyivät läpi koko kampanjan. Tunnettu kappale toimii hyvin markkinoinnin tukena ja koko Pohjois-Karjalan imagollisena symbolina. Kappale sopii eri kohderyhmille ja se toimii mainonnan tukena vielä kymmenen vuodenkin päästä.
Kunniamaininnat:

Jyväskylän kaupunki: Jyväskylä ja Neste Oil Ralli – kaupunki- ja tapahtumamarkkinointia parhaimmillaan. Tuloksia on seurattu ja mitattu, ja käytetty onnistuneesti vahvistamaan positiivista kehää alueella.

Hangon kaupungin matkailutoimisto: Hangon uusi ilme. Tarina ja ilme on viety tyylillä loppuun asti.
Suunnitelmallista rekrytointia

Rekrytointisarjassa markkinointitoimien tavoitteena on kuntien oman työnantajamaineen tukeminen sekä osaajien houkutteleminen seudulle.

Tuomaristo on rekrytointisarjan finalistien valinnassa nostanut esiin töitä, joiden markkinointi perustuu kunnan tai alueen kehittämiseen ja strategiaan. Tärkeänä on myös pidetty sitä, että markkinointi on suunnitelmallista ja systemaattista sekä tuloksellista. Myös yhteistyöverkostojen aikaansaamista muiden alueen toimijoiden kanssa on arvostettu.

1. Cursor, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö: Ulos purkista –rekrytointikampanja

Kotkan-Haminan seudulla toteutettiin loppuvuodesta 2005 ja vuoden 2006 aikana seudun yritysten kanssa yhteiskampanja, jonka tavoitteena oli markkinoida seutua suunnittelualan ammattilaisille korostaen työpaikkojen lisäksi asuinympäristöä ja seutua kokonaisuutena. Seutustrategiaan sekä viestintä-, työllisyys- ja elinkeinostrategioihin kytketty kampanja perustui selkeään työvoimatarpeeseen.

Ulos purkista –kampanja on tuomariston mukaan hyvä esimerkki innovatiivisesta seutumarkkinoinnista, joka raikkaan, ennakkoluulottoman toteutuksen avulla on onnistunut edistämään Kotkan-Haminan seudun elinvoimaisuutta. Kampanjamainen toteutuskonsepti keskittyy uusien osaajien saamiseen alueelle ja on mallina monistettavissa sekä seudun eri yritysten että kuntien rekrytointityöhön. Kampanjan avulla on onnistuttu tavoittamaan haluttu kohderyhmä ja myös saatu uusia osaajia seudulle.

2. Hämeen liitto: Hämeessä on duunia – kone- ja metallialan sekä hoiva-alan rekrytointikampanja

Hämeen liitto ja Hämeenlinnan seudun työvoimatoimisto ovat yhdessä alueen kone- ja metallialan sekä hoiva-alan työnantajien kanssa käynnistäneet joulukuussa 2006 rekrytointikampanjan. Kampanjalla markkinoidaan maakunnan työ- ja asumismahdollisuuksia rinnakkain. Hämeen seudun yhteismarkkinointi on osa Hämeen aluekehittämisohjelmaa.

Hämeessä on duunia –rekrytointikampanja hyödyntää tuomariston mukaan ansiokkaasti jo aiemmin luotua pohjaa eli Häme-brändiä visuaalisesti ja sisällöllisesti johdonmukaisella tavalla. Kampanja on esimerkki suunnitelmallisesta yhteistyöstä alueen yritysten kanssa samalla nostaen esiin kunta-alaa työnantajana. Häme nostetaan esiin seutuna, jossa työpaikkojen lisäksi korostuu elämisen laatu.

3. Vantaan kaupunki: Peilaile tulevaisuuttasi

Vantaan kaupunki markkinoi vuoden 2006 aikana kaupungin työpaikkoja Peilaile tulevaisuutta –teemalla, jonka kohderyhmänä ovat työelämässä jo olevat työntekijät sekä opiskelijat. Vantaa on vuosina 2004 ja 2005 tehnyt työpaikkamarkkinoinnin strategian ja toimenpideohjelman, vuoden 2006 tavoitteeksi otettiin rekrytointi-ilmoitusten uudistaminen ja markkinointimateriaalin tuottaminen. Tavoitteena on herättää kiinnostusta Vantaan kaupunkiin työnantajana.

Tuomariston arvion mukaan kilpailutyö on esimerkki mallikkaasta kampanjakokonaisuudesta jonka tavoitteet pohjautuvat kaupungin tekemiin tutkimuksiin ja tarpeisiin. Vantaalla on lähdetty esimerkillisellä tavalla tekemään pitkäjänteistä työtä kunta-alan ammattien markkinoimiseksi.