Palvelukustanne on tietokirjan, romaanin, historiikin, runokokoelman tai minkä tahansa muun kiinnostavan materiaalin uusi mahdollisuus päätyä kirjaksi ja lukijoiden saataville kirjakauppoihin ja kirjastoihin silloin, kun perinteinen kustannustapa ei syystä tai toisesta onnistu. Täyskustanteesta palvelukustanne eroaa käytännössä siten, että tekijä sitoutuu ostamaan kustantajalta pienen ensiostoerän palvelukustanteista kirjaa sen ilmestyttyä.

Perinteisten, suurten kustantamoiden kynnys on esikoiskirjailijalle usein ylitsepääsemättömän korkea, vaikka julkaistava materiaali sisältönsä ja aihepiirinsä puolesta olisi kiinnostava. Tähän asti perinteisen kustannustavan ohella kirjoittajan ainoa vaihtoehto saada teoksensa julkaistuksi on ollut omakustanne. Pilot-kustannus Oy:n kustannuspäällikkö Timo Määtän mukaan tilanne on johtanut siihen, että vuosittain jää runsaasti mielenkiintoisia teoksia julkaisematta.

Pilot-kustannus on jo muutaman vuoden ajan ainoana kustantajana Suomessa julkaissut perinteisen kustannustavan eli täyskustanteiden ohella kiinnostavia teoksia palvelukustanteina. Palvelukustanne käsittää nimensä mukaisesti laajan palvelun kirjoittajalle. Tekijällä on kirjan viimeistelyvaiheessa apunaan sekä kustannustoimittaja että graafikko. Kustantaja on mukana teoksen viimeistelyssä, julkaisemisessa, markkinoinnissa ja myynnissä.

Tekijä saa teoksestaan asianmukaisen tekijänpalkkion ja oikeuden myös itse myydä teostaan. Kustantaja takaa teoksen saatavuuden vähintään kymmenen vuoden ajan.

Palvelukustanteen painos ei koskaan lopu kesken

Palvelukustanne on kirjan saatavuuden kannalta joustava ratkaisu. Kustantaja valmistaa modernia tekniikkaa hyväksikäyttäen teoksista uusia kappaleita nopeasti kysynnän mukaan. – Menetelmämme takaa, että kirjan painos ei milloinkaan lopu kustantajalta kesken, kuten perinteisessä kustannustavassa voi käydä. Painoksen loppuminen on ikävä kaikille osapuolille silloin, kun loppuunmyydyn kirjan kysyntä on huipussaan ja uusi painos saadaan myyntiin vasta viikkojen, ehkä kuukausien päästä, Timo Määttä toteaa.

Palvelukustanne edellyttää laatua ja kiinnostavuutta

Palvelukustanteen julkaisussa kustantaja ja tekijä jakavat teoksen riskin. Kustantaja julkaisee palvelukustanteena vain sellaisia teoksia, joilla se uskoo olevan kiinnostavuutta ja jotka sisältönsä ja kielellisen ilmaisunsa osalta täyttävät tietyt laatukriteerit. – Jos emme usko teoksen kiinnostavuuteen tai se ei muuten täytä julkaisuillemme asetettuja laatuvaatimuksia, teos jää julkaisematta. Tietysti aina on niitä kirjoittajia, jotka haluavat kaikesta huolimatta hengentuotteensa julkaistavaksi. Heitä varten on olemassa omakustanne. Tuolloin kyse on ainoastaan painopalvelun tarjoamisesta, ei kustannustoiminnasta, Timo Määttä täsmentää.

Kirjoittajat tyytyväisiä palvelukustanteeseen

-Jos kirjan aihepiiri on kapea, suurten kustantamojen ovia on turha kolkutella, toteaa useita teoksia julkaissut lääketieteen ja kirurgian tohtori, agrologi AMK Juha Karvonen. Hänen viimeisin teoksensa Viiniköynnöksen kasvatus Suomessa on juuri ilmestynyt. Samoilla linjoilla Karvosen kanssa on legendaarinen, pitkän linjan moottorimies Timo “Tinke” Katajamäki, jonka teos Pyynikinajot 1932-1939 ja 1946-1971 on tänä keväänä saanut jatkokseen moottoripyöräpiireissä mielenkiintoa herättäneen, maamme moottoripyöräilyn historiaa kuvaavan Pärinäpoikia-teoksen.

Pilot-kustannus on kustantanut molempien kirjoittajien aikaisempia teoksia palvelukustanteina ja tänä keväänä ilmestyneet kirjat täyskustanteina.

-Jotain on silloin pahasti pielessä, kun kustantaja lähettää käsikirjoituksen takaisin kirjoittajalle edes avaamatta kirjekuorta, kuten Katajamäelle on käynyt, Määttä toteaa. – Me haluamme antaa hyville teksteille mahdollisuuden tulla julkaistuksi ja samalla lukijoille mahdollisuuden päättää, mitä lukevat.

Pilot-kustannus Oy

Pilot-kustannus Oy on tamperelainen vuonna 2000 toimintansa aloittanut kustannusyhtiö, joka julkaisee täys- ja palvelukustanteita sekä painaa omakustanteita. Palvelukustanteita kustantaja on julkaistu tähän mennessä noin 600. Täyskustanteita Pilot-kustannus julkaisee vuosittain 5-10 kappaletta.