Tämä sisältää ns. bannerimainonnan ja luokiteltujen ilmoitusten lisäksi myös hakusanamainonnan sekä sähköisten hakemistojen myynnin.

Ruotsissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa vuoden 2006 aikana verkkomainonnan osuus kasvoi jo ennakkotietojen mukaan yli 10 prosenttiin mainonnan kokonaisarvosta. Suomessa osuus jäi vielä noin 6,5 prosenttiin. EIAA (European Interactive Advertising Association) arvioi Euroopan keskiarvon olevan 8% vuonna 2008.

IAB Europe julkaisee kattavan arvion Euroopan verkkomainonnan määrästä viimeistään kevään kansainvälisen seminaarinsa yhteydessä kesäkuun alussa. Tiedot on kerätty viideltätoista IAB:n jäsenmaalta ja IAB Finlandin laskelma tulee olemaan osana tätä lukua.

IAB Finlandin laskelman pohjana on Mainonnan neuvottelukunnan tilaama ja TNS Gallupin toteuttama tutkimus mainonnan jakautumisesta eri medioiden kesken. Sen mukaan verkkomainonnan arvo oli vuonna 2006 vain 47,1 milj. EUR. Tähän lukuun on lisätty hakusanamainonnan ja sähköisten hakemistojen osuus perustuen mediatoimistoilta sekä hakusanamainontaa välittäviltä yrityksiltä kerättyihin tietoihin sekä Eniron ja Fonectan antamiin hakusana- ja sähköisen hakemistomainonnan tietoihin. Tämä mahdollistaa kaikkien verkkomainosmuotojen huomioimisen laskettaessa sen osuutta kokonaismainonnan euromäärästä.

IAB Finland pyrkii kehittämään verkkomainontaa

IAB (Interactive Advertising Bureau) on järjestö, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää interaktiivista viestintää ja kehittää verkossa tapahtuvaa mainontaa ja kauppaa sekä vahvistaa verkon asemaa mainosvälineenä ja näin kasvattaa verkkomedioiden yhteistä mainoskakkua sekä toimia verkkomedioiden ja alan toimijoiden edunvalvonta- ja tiedotusvälineenä.

IAB rakentaa alalle yhteisiä standardeja, teettää tutkimuksia, kouluttaa sekä kehittää markkinointityökaluja verkkomainontaan. IAB on mukana verkkomainonnan määrän määrittelytyössä, jotta saamme tietoa alan todellisesta kasvusta ja koosta. IAB Finland on IAB Europen jäsen.

Työryhmät ja jäsenistö

IAB Finlandilla on 11 varsinaista mediajäsentä ja 45 liitännäisjäsentä. IAB Finlandin toiminta kiteytyy kuuteen työryhmään, joiden työskentelyyn kaikki varsinaiset ja liitännäisjäsenet voivat osallistua. Tämä tarjoaa jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa alan kehitykseen ja olla myös mukana itse oppimassa.