A-lehdet Oy aloittaa 8.5. yhteistoimintaneuvottelut. A-lehdet Oy:n osalta yhteistoimintaneuvottelut saattavat johtaa noin 45 henkilön vähentämiseen. A-lehdet Oy:n omien puhelinmyyntitoimistojen myyntineuvottelijat on rajattu YT-neuvottelujen ulkopuolelle.

A-lehdet Oy:ssä yhtiön tuloskehitys ei ole vastannut sille asetettuja tavoitteita. YT-neuvottelut ovat yksi toimenpide yhtiön kilpailukyvyn, tehokkuuden ja tuloksen parantamiseksi sekä kannattavan toiminnan turvaamiseksi.

Dialogi neuvottelee myös

Markkinointiviestintä Dialogi Oy aloittaa emo-yhtiönsä tavoin yt-neuvottelut. Dialogin yhteistoimintaneuvottelut saattavat johtaa 9 henkilön vähentämiseen. Dialogissa Pirkka-liiketoiminta on rajattu YT-neuvottelujen ulkopuolelle.