Aiakakauslehtien liitto on valinnut vuoden 2006 Aikakauslehtimainostajaksi Valion. Perusteluissa todettiin, että Valio on vuoden 2006 aikana siirtänyt eniten panoksiaan aikakauslehtimainontaan. Tämä tunnettu mainostaja kasvatti aikakauslehtimainontaansa viime vuonna 37 prosenttia.

Vuoden aikakauslehtimainostajan valitsee Aikakauslehtien Liiton Mediamyyntiryhmä. Palkituksi voi tulla suurin aikakauslehtimainostaja tai suurin aikakauslehti-
mainonnan kasvattaja, intermediatasolla eniten panoksia aikakauslehtiin siirtänyt, innovatiivisin aikakauslehtimainostaja tai räväkkä tulokas.

Erikoismaininta annettiin Pentik Oy:lle, joka on pitkäjänteisesti ja pieteetillä rakentanut brändiään aikakauslehdissä.

Vuoden 2006 Aikakauslehtimainos on Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitussarja “Pidetään huolta”. Mainostoimisto on Dynamo Advertising Oy ja mediatoimisto Dagmar Oy.

Vuoden Aikakauslehtimainoksen valitsi asiantuntijatuomaristo niistä yli 15 000 aikakauslehtimainoksesta, jotka oli välitetty Aikakausmedia Oy:n kautta vuonna 2006.

Tuomaristo perusteli ilmoitussarjan valintaa Vuoden Aikakauslehtimainokseksi seuraavasti:

Pysäyttävää mainontaa. Suomalaisen taiteen keskeisten teosten aiheet tuovat tähän hetkeen kuvia tämän ajan haavoittuneista enkeleistä, Lemminkäisten äitien surun aiheista sekä siitä, minkälaisessa maailmassa pikkupojat nyt kalastavat. Hieno idea saa ajatukset liikkeelle. Mediavalinta on oikea, sillä aikakauslehden lukijalla on aikaa pysähtyä pohtimaan mainonnan viestiä. Mainonnan interaktiivisuus korostuu uudella tavalla, sillä tämä mainonta saa väistämättä aikaan hyvän dialogin lukijan kanssa. Mainosten tuotantoon on panostettu ja lopputulos on hiottu viimeistä yksityiskohtaa myöten. Tämä konsepti kestää aikaa, ja nämä mainokset tullaan muistamaan pitkään.

Tuomaristoon kuuluivat puheenjohtajana toimitusjohtaja Jari Kostamo, MDC Group; AD Kimmo Korhonen, KING, kehitys- ja asiakkuusjohtaja Petteri Lillberg, Dynamo Advertising; AD Leena Periaho, SEK&GREY ja copywriter Vesa Tujunen, DDB.