Valtiovarainministeriön (VM) sidosryhmät toivovat lisää avoimuutta ministeriöltä, todetaan tuoreessa VM:n ulkoista kuvaa koskevassa selvityksessä.

Valtiovarainministeriön ulkoisen kuvan heikkouksina mainittiin mm. avoimuuden puute, byrokraattisuus ja hallinnollinen jäykkyys, ajoittainen ylimielisyys, näkökulman kapeus, eriytyneisyys käytännöstä sekä uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden hitaus/puute.

Vertailtaessa tuloksia vuonna 2000 tehtyyn VM:n ulkoisen kuvan kartoitukseen VM:n ulkoinen kuva osoittautui nytkin ammattitaitoiseksi ja osaavaksi maan talouden hoitajaksi. Myös kuva luotettavasta ja myönteiseen suuntaan kehittyvästä toimijasta on edelleen säilynyt. Vuoden 2000 tutkimuksessa esitetty toivomus toiminnan laajemmasta avoimuudesta pitää osittain paikkansa tälläkin tutkimuskerralla.

Haluttiin myös tietää, miten ulkoinen kuva on muuttunut edellisestä kartoituksesta, joka tehtiin vuonna 2000. Tuloksia hyödynnetään uutta VM 2012 -strategiaa laadittaessa.

Vastaajien mielestä merkittävimpiä valtiovarainministeriön vahvuuksia ovat asiantuntemus, talousosaaminen, budjetti- ja finanssipolitiikka sekä ylipäätään kokonaisnäkemys näistä asioista ja kansantalouden kehityksestä. Muina tekijöinä mainittiin mm. osaava henkilökunta, luotettavuus ja valta.

Finanssipolitiikan valmistelusta lähes kiitettävä arvosana

Tärkeimpinä ominaisuuksina VM:n toiminnassa vastaajat pitävät asiantuntemusta rahoitusmarkkinoiden vakauden edistämisessä sekä finanssipolitiikan valmistelussa. Kahdeksan vastaajaa kymmenestä sanoo näiden ominaisuuksien olevan ratkaisevan tärkeitä. Erittäin tärkeänä pidetään myös VM:n roolia muutosten eteenpäin viejänä. Vähiten painoarvoa vastaajat antavat VM:n roolille valtionhallinnon uudistajana, tosin myös tätä ominaisuutta pidetään tärkeänä (keskiarvo 3.88 asteikolla 1-5).

Media ja kansainväliset sidosryhmä tyytyväisimpiä, poliittiset päättäjät kriittisimpiä

Valtiovarainministeriön toimintaa pidetään rehellisenä ja luotettavana. Näiden ominaisuuksien sopivuutta VM:n toimintaan arvioitiin arvosanoilla 8.2 ja 8.4 (asteikolla 4-10). Hyvälle tasolle, kahdeksan keskiarvoon ylsi myös tehokkuus. Varauksellisimmin arvioitiin VM:n avoimuutta (ka 7.1) sekä uudistuvuutta (ka 7.3).

Vastaajat antavat valtiovarainministeriön toiminnasta kokonaisuutena arvosanan 8.1 asteikolla 4-10. Yksikään vastaaja ei antanut kahdeksaa heikompaa kokonaisarvosanaa.

Sidosryhmistä tyytyväisimpiä ovat kansainväliset yhteistyötahot ja media. Kriittisimmin VM:n toimintaa arvioivat poliittiset päättäjät sekä muu valtionhallinto. Muiden taustamuuttujien välillä erot keskiarvoissa jäivät hyvin pieniksi.