Mannermaa teki valinnan Innovaatiojournalismin Seuran pyynnöstä.

Mannermaan mukaan Suojasen jutussa “Puhdasta valoa” täyttyy hienolla tavalla moni hyvän innovaatiojournalismin kriteeri. Jutun ytimessä on innovatiivinen huipputeknologia, laser, joka avaa lupaavia tulevaisuudennäkymiä paitsi tutkimukselle myös yrityksille, kansantalouksille ja ihmisten arjelle.

Innovaatioille olennainen taloudellinen ulottuvuus on jutussa vahvasti esillä. Tämänkaltaiset ilmiöt ovat Suomen kansantalouden tulevaisuudelle erittäin tärkeitä, hän toteaa.

Lisäksi mukana on yhteiskunnallinen ulottuvuus, erityisesti alueellinen näkökulma ja ”luovuuskeskittymän” merkitys innovatiivisuudelle; aiheena on tamperelainen ”laserlaakso” innokkaine tutkijoineen ja yrityksineen, Mannermaa huomauttaa.

Palkituksi voi tulla juttu, jossa on erityisen ansiokkaasti käsitelty jotain innovaatioteemaa. Niitä ovat uudet teknologiset keksinnöt ja niihin pohjaavat uudet kaupalliset tuotteet, mutta yhtä hyvin myös uudenlaiset liike-ideat ja bisnes-konseptit, uudet palvelukonseptit tai kansalaisten kehittämät uudet toimintamuodot.

Innovaatiojournalismin käsite kattaa siis myös sosiaaliset ja kulttuuriset innovaatiot. Mediatyyppiä ei ole rajoitettu, joten palkituksi voi tulla yhtä hyvin perinteisessä painetussa mediassa kuin jossain sähköisessä mediassa ilmestynyt juttu tai radio- tai TV-ohjelma.

Innovaatio voi sisältyä myös itse jutuntekoon. Jos jutussa on onnistuneesti etsitty jotain uutta journalistista muotoa eli kehitetty jotain uutta journalistista juttutyyppiä tai lähestymistapaa, se on myös ansio.

Innovaatiokritiikki on journalismin ydinaluetta, ja myös artikkeli, joka kiistää koko innovaation käsitteen mielekkyyden, voi olla hyvää journalismia, jos juttu on perusteltu ja tehty hyvin. Innovaatiojournalismin kriteereihin kuuluu myös se, että siinä on vahvasti esillä jokin tulevaisuusteema tai sillä on selvä tulevaisuusperspektiivi. Innovaatiojournalismi on osa yhteiskunnan tietoista tulevaisuustyötä.