Jos digisovittimia on elokuussa alle 85 prosentilla kaapelitalouksista, kaapeliyhtiöt voivat muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi helmikuun 2008 loppuun saakka. Tämä vaatii televisioyhtiöiden suostumusta. Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo, että televisioyhtiöt antavat kaapeliyhtiöille luvan signaalin muunnokseen. Liikenne- ja viestintäministeriö kutsuu televisioalan toimijat koolle tarkastelemaan kaapelitalouksien digitilannetta 6. elokuuta.

Ministeriö suosittelee myös, että televisioyhtiöt ja Kaapelitelevisioliitto selvittävät pikaisesti opetusministeriön kanssa, millaisia rajoitteita tekijänoikeuslaki antaa signaalin muuttamiselle kaapelitelevisioverkoissa ja toisaalta taloyhtiöiden keskusantenniverkoissa.

Ratkaisuun on päädytty keskusteluissa, joita liikenne- ja viestintäministeriö on käynyt televisiotoimijoiden kanssa digi-tv-tilanteen selkiyttämiseksi.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomessa siirrytään kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin 31.8.2007. Tällöin analoginen lähetysverkko suljetaan.

Paras tarjonta omalla digisovittimella

Kotitalouksista jo 66 prosenttia on hankkinut digisovittimen tai digitelevision. Finnpanelin tuoreiden tietojen mukaan antennitalouksista 78 prosenttia ja kaapelitalouksista 51 prosenttia on siirtynyt seuraamaan digitaalisia televisiolähetyksiä. Digisovitinkaupan uskotaan jatkuvan vilkkaana.

Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo, että pääsääntöisesti digitaalisia lähetyksiä siirryttäisiin seuraamaan alkuperäisen mallin mukaisesti koteihin hankittavien digitaalisten vastaanotinten avulla. Näin saavutetaan paras tarjonta ja lisäpalvelut.

Keskusdigisovitin mahdollinen antennitalouksissa

Yleisradion viimeviikkoisen tulkinnan mukaan taloyhtiö voi muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi, jos se lisäksi tarjoaa täydet digitaaliset televisiopalvelut. Muunto tapahtuu keskusdigisovittimella. Keskusdigisovitin on vaihtoehto digisiirtymään lähinnä antennitalouksissa.

Analoginen lähettäminen on vanhentunutta tekniikkaa, joten lähetysten muuntaminen analogisiksi on tilapäinen ratkaisu. Keskusdigisovittimen käyttöön liittyy ongelmia. Keskusdigisovitin välittää vain osan digi-tv-kanavista. Lähetyksestä katoavat myös tarjolla olevat lisäpalvelut, esim. ohjelmaopas ja tekstitysvaihtoehdot. Keskusdigisovitin ei myöskään mahdollista maksu-tv-kanavien katselua.