Executive Management Groupiin kuuluvat 5.4.2007 alkaen SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sekä liiketoimintaryhmien johtajat: Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja Eija Ailasmaa, Sanoman toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, SanomaWSOY Educationin toimitusjohtaja Jacques Eijkens,
SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja ja Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvinen.

Executive Management Groupin valtuuksissa tai vastuissa ei tapahdu muutoksia. Executive Management Group valmistelee SanomaWSOY:n hallitukseen tulevia asioita, koordinoi konsernin johtamista ja toimii liiketoimintaryhmien ylimpänä päättävänä elimenä eli liiketoimintaryhmien emoyhtiöiden hallituksena.

Samalla SanomaWSOY perustaa konsernitoiminnot eli Corporate Centerin tukemaan konsernin liiketoimintaryhmiä. Konsernitoiminnot koostuvat seuraavista päätoiminnoista; strateginen kehitys, lakiasiat, taloushallinto, henkilöstöhallinto ja konserniviestintä.

Konsernitoimintojen johdossa jatkavat Nils Ittonen, vastuualueenaan rahoitus, kiinteistöt ja riskienhallinta, Kerstin Rinne, vastuualueenaan lakiasiat, sekä Matti Salmi, vastuualueenaan taloushallinto.

Vastuualueita täsmennetään ja muiden toimintojen vetäjät nimetään myöhemmin. Konsernitoimintojen johtajat raportoivat suoraan toimitusjohtaja Syrjäselle. Johtamismallin uudistamisen yhteydessä SanomaWSOY:n hallitus on nimennyt myös sijaiset
SanomaWSOY:n ylimmälle johdolle: SanomaWSOY:n toimitusjohtajan Hannu Syrjäsen sijaisena toimii Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja Eija Ailasmaa, Sanoman toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen sijainen on Helsingin Sanomien toimitusjohtaja Pekka Soini, SanomaWSOY Educationin toimitusjohtajan Jacques Eijkensin sijainen on WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, SWelcomin toimitusjohtajan Tapio Kalliojan sijaisena jatkaa teknologiajohtaja Pekka Jaakola ja Rautakirjan toimitusjohtajan Erkki Järvisen sijainen on Rautakirjan hallintojohtaja Hellevi Kekäläinen.