Lehtien puhelinmyynnissä on toisinaan käytetty epäasiallisia keinoja. Asiakkaille on muun muassa annettu katteettomia lupauksia ilmaisista lehdistä. Kuluttajaviraston, Suomen Suoramarkkinointiliiton ja Aikakauslehtien Liiton tänään päättyvän yhteistyöprojektin ansiostanämä ongelmat ovat viimeisen puolen vuoden aikana kuitenkin´vähentyneet merkittävästi.

Ennen yhteistyöprojektin alkua lehtien puhelinmyynnistä tuli
Kuluttajavirastoon viikoittain useita yhteydenottoja. Projektin
käynnistyttyä lokakuussa 2006 ilmoituksia on tullut enää muutamia kappaleita kuukaudessa.

Yhteistyöprojektin tavoitteena on ollut kitkeä pois joidenkin
puhelinmyyjien käyttämät harhaanjohtavat lupaukset ilmaisista lehdistä, lahjasta tai muusta palkinnosta. Samoin on pyritty pääsemään eroon tilanteista, joissa asiakas ja myyjä ovat eri mieltä tilauksen kestosta tai siitä, onko asiakas ylipäänsä tehnyt tilausta puhelinkeskustelun aikana.

Kuluttajavirasto on lähettänyt Suomen Suoramarkkinointiliitolle ja
Aikakauslehtien Liitolle kaikki projektin aikana saamansa lehtien
markkinointia koskevat yhteydenotot. Liitot ovat puolestaan tiedottaneet tehostetusti jäsenyrityksilleen Kuluttajaviraston laatimista puhelinmyynnin pelisäännöistä ja toimittaneet ongelmatapaukset niiden käsiteltäviksi.

Puhelinmyyntiprojekti osoittaa, että viranomaisten ja alan liittojen
yhteistyöllä ja yhteisiin periaatteisiin sitoutumalla saadaan aikaan
hyviä tuloksia. Kuluttajavirasto toivoo alan jatkossakin toimivan
niin, että puhelinmyynnin ongelmat pysyvät kurissa.

Puhelinmarkkinointiyritysten joukossa on myös järjestäytymättömiä yrityksiä, joita ei tavoita liittojen kautta. Kuluttajavirasto onkin lähettänyt erikseen näille yrityksille tietoiskun puhelinmyynnin perussäännöistä varmistaakseen, että tieto läpäisee koko alan.