SSML muuttuu Asiakkuusmarkkinointiliitoksi

Suomen Suoramarkkinointiliiton vuosikokous hyväksyi liitolle uuden nimen. Suomen Suoramarkkinointiliitosta tulee Suomen
Asiakkuusmarkkinointiliitto ry ASML.

”Kontaktoi tai kuole”. ”Tälle tasolle tiivistyy markkinoilla käytävä
kilpailu asiakkaista. Yritys ei voi menestyä tulevaisuudessa, jos se ei tunne asiakastaan ja elä aidossa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa”, sanoo liiton toimitusjohtaja Jari Perko. Yhä useampi iso brändi panostaa laajasti asiakassuhdemarkkinointiin.

Uusi nimi heijastaa liiton ydintoimintaa ja jäsenistössä käynnissä
ollutta muutosta. Liiton jäsenistössä ovat Suomen suurimmat
asiakkuusmarkkinoijat sekä sektorille palveluja tuottavat yritykset.

Uusi nimi edellyttää yhdistysrekisterin hyväksyntää ja tulee
todennäköisesti käyttöön loppuvuodesta.

Hallitus 2007

Vuosikokouksen nimittämän hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hobby Hallin toimitusjohtaja Raija Saari. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin markkinointijohtaja Timo Similä Valituista Paloista. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin TeliaSonera Oyj:n markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Minna Pajala, Sisäsuomi Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Porkka sekä myyntijohtaja Tuula Juvonen Anttila Oy:stä.

SSML:n hallitus 29.3. 2007 lukien:

Puheenjohtaja Raija Saari, toimitusjohtaja, Oy Hobby Hall Ab
Varapuheenjohtaja Timo Similä, markkinointijohtaja,
Oy Valitut Palat – Reder’s Digest Ab
Christer Holm, toimitusjohtaja, System 3000 Oy
Harri Huotarinen, levikkimarkkinointijohtaja, Sanoma Magazines Finland Oy
Tuula Juvonen, myyntijohtaja, Anttila Oy
Kari Kivikoski, senior vice president, Suomen Posti Oyj
Timo Kopra, lehtimyyntijohtaja, Yhtyneet Kuvalehdet Oy
Mirjami Mäkinen, toimitusjohtaja, Salomaa Yhtiöt Oy
Pirjo Nurmilaukas, markkinointi- ja myyntijohtaja, A-lehdet Oy
Minna Pajala, markkinointi- ja asiakkuusjohtaja, TeliaSonera Finland Oyj
Jarmo Porkka, toimitusjohtaja, Sisäsuomi Oy
Pirkko Rajala, kehityspäällikkö, MTV Oy
Olli Sulander, toimitusjohtaja, ACC Group Oy
Timo Suoninen, myyntijohtaja, Kauppalehti 121 Oy