Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n liittokokous on valinnut liiton uusiksi hallituksen jäseniksi Petteri Kilpisen, PHS, ja Veijo Hytin, Taivas. PHS ja Taivas liittyivät MTL:n jäseniksi
alkuvuodesta.

Vanhoista hallituksen jäsenistä jatkavat J-P. Rautamaa, Publicis, Juha Herranen, Aegis Media ja Mika Sarimo, Bob. Rautamaa valittiin jatkamaan puheenjohtajana ja Herranen
varapuheenjohtajana. Herranen on myös MTL Mediatoimistot ry:n varapuheenjohtajana.

Lisäksi erovuoroisista valittiin uudelleen Kaija Langenskiöld, Competence Communications, joka on myös uuden, jaostomaisesti toimivan MTL Viestintätoimistojen puheenjohtaja. Aiemmin hallituksen varajäseninä toimineet Arto Heimonen, SEK&Grey, Janne Pöyhönen, Lahtinen & Mantere Saatchi & Saatchi ja Pia Rautakorpi-Hannula, RNO, valittiin nyt varsinaisiksi hallituksenjäseniksi.

Uusiksi varajäseniksi valittiin Tapio Heickell, Mainostoimisto Rauta, Tarja Jussila, Hill & Knowlton, ja Bengt Lindström, MediaCom.
Liittokokous päätti sääntömuutoksella kasvattaa hallituksen jäsenmäärää kuudesta yhdeksään.

Yksimielinen hallitusvalinta perustui vaalivaliokunnan esitykseen, jota se perusteli sillä, että molempien sukupuolten riittävä edustus, Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten jäsenyritysten
edustus, alan keskeisimpien konsernien edustus, pienten yritysten edustus ja tärkeimpien alatoimialojen edustus tulivat otetuksi huomioon.
”Nyt kun hallituksessa ovat edustettuna kaikki suurimmat alan konsernit, tätä kokoonpanoa niin yksilöinä kuin ryhmänäkin kuvaa parhaiten nimitys dream team”, sanoo MTL:n puheenjohtaja J-P.Rautamaa.

Liittokokous päätti myös sääntömuutoksista ja antoi hallitukselle valtuudet myydä liiton toimitila Helsingin Kaisaniemessä. MTL muuttaa loppusyksyllä 2007 Viestintäjärjestöjen taloon
Lönnrotinkadulle.

Kim Nybergistä ja Sinikka Virkkusesta MTL:n kunniajäseniä

MTL:n liittokokous on 22.3.2007 kutsunut liiton kunniajäseniksi Kim Nybergin ja Sinikka Virkkusen.

Insinööri Kim Nybergiä voi luonnehtia suomalaisen viestintätoimistomaailman Grand Old Maniksi: hän käynnisti 1970-luvulla viestintätoimisto Externin, myi sen kansainväliselle Hill & Knowlton –ketjulle 1990 ja toimii nykyään ketjun Pohjoismaiden, Venäjän ja Itä-Euroopan toimintojen
johtajana vähennettyään muilta osin tehtäviään vuoden 2007 alussa.

Viestintätoimistojen liiton VTL:n kunniapuheenjohtaja Nyberg on ollut keskeinen taustavaikuttaja liittymisneuvotteluissa, jotka johtivat 2006 viestintätoimistojen liittymiseen MTL:n jäseniksi ja VTL:n lakkauttamiseen.

Mainoshoitaja Sinikka Virkkunen on ollut keskeisesti mukana suomalaisen mainosmaailman pyörteissä viidellä vuosikymmenellä. Hän kuului mainostoimisto Womenan perustajiin 60-luvun lopulla ja siirtyi pääkaupungin mainosmaailmasta 1970-luvulla Ouluun yrittäjäksi.

Virkkusen Mainos-Asiasta tuli aikaa myöten Oulun Taucher ja Virkkunen veti Mercum Fennicaa 90-luvulla ennen siirtymistään MTL:n toimitusjohtajaksi 1997. Virkkunen jäi eläkkeelle MTL:stä 2006 takanaan kymmenvuotiskausi, jolloin liiton nimi muuttui kuvastamaan ajan ja alan muutosta Mainostoimistojen Liitosta Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitoksi.

Osana samaa kehitystä liiton jäsenmäärä kaksinkertaistui, kun Viestintätoimistojen Liitto fuusioitui MTL:n kanssa ja
mediatoimistot pysyivät liiton jäseninä toisin kuin Ruotsissa.
MTL:n sääntöjen mukaan liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi luonnollisen henkilön, joka kuuluu tai on kuulunut johonkin liiton jäsenyritykseen, ja on tässä
toiminnassaan erityisen ansioitunut liiton alaan kuuluvassa toiminnassa.

Kultasulka-kilpailun voitto Risto Poutiaisen Google-markkinointikirjalle

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n vuotuisessa Kultasulka-kilpailussa Kultasulka-palkinnon sai toimitusjohtaja Risto Poutiainen, Total Managament, kirjastaan ”101 kysymystä ja vastausta Google-markkinoinnista”.

Tuomariston mielestä kirja avaa ajankohtaisen ja uuden alueen helppolukuisella tavalla kiinnittäen erityistä huomiota käytettyjen
markkinointipanosten tehoon ja tuloksellisuuteen. Kirja kattaa myös hyvin laajasti luvatun aihepiirin.

Hopeasulka-palkintoja jaettiin kolme. Mediatoimisto Dagmarin luovat suunnittelijat saivat Hopeasulan blogistaan, jossa esitellään
mainoscaseja kuvin ja sanoin. Tuomaristo arvostaa vaivannäköä, joka casejen etsimisessä on nähty. Lisäksi käyttöliittymä on selkeä ja toimiva ja blogi on aidosti avoin pientä suuremmille
kohderyhmille.

Hopeasulan saavat myös mainostoimisto MBE:n tiimi Timo Taulo ja Pekka Hamberg markkinoinnin ja brandinrakennuksen prosessia ja tuloksellisuutta avaavasta humoristisesta DVD:stä ”Identiteettiprosessimiehet”. Tuomaristo palkitsee koko alan mystiikkaa raikkaalla tavalla avaavan työn, joka toimii laajemminkin kuin vain toimiston omana markkinointimateriaalina.
Kolmas hopeasulka jaettiin mediatoimisto Dagmarin tiimille Mari Riipinen, Teija Soininen ja Pirkka Aunola artikkelista ”Mihin media ja markkinointi ovat menossa?”, joka julkaistiin Dagmarin
Mediastrategi-asiakaslehdessä.

Tuomaristo näkee artikkelissa aidosti uuden ja olennaisen tiedon
esiintuomista selkeälukuisessa ja hyvin jäsennellyssä muodossa.
Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi Iltalehden toimituspäällikkö Reijo Ruokanen ja muina jäseninä markkinoinnin toimittaja Pekka Virolainen ja MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola.