Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n ja Suomen Markkinointiliitto MARK:n järjestämä EFFIE Finland –kilpailu uudistuu. Effie on kampanjojen välinen kilpailu, jossa
palkitaan tuloksellista markkinointiviestintää. Sen keskiössä ovat mainostaja, mainostoimisto, mediatoimisto, viestintätoimisto, digitoimisto, jne ja näiden yhteistyö. Effie järjestetään 34 maassa.

Effiestä kehitetään nyt Hyvän kampanjadokumentoinnin työkalu – ei kilpailua vaan elämää varten. Osana tätä kehitystä MTL järjestää lukuisia EFFIE Workshopeja kevään ja kesän mittaan eri
puolilla Suomea. Näissä käydään läpi, miten hyvä ja tuloksellinen markkinointiviestintäkampanja dokumentoidaan.

Sarjojen määrä kasvaa yli 20 sarjaan. Uusilla sarjoilla tehdään osallistuminen helpommaksi ja kiinnostavammaksi myös sellaisille kampanjoille, joita vanha sarjajako ei ole kannustanut. Uutuuksista mainittakoon Renessanssi, jossa haudan partaalla olevat brändit ovat tehneet uuden comebackin, sekä Veteraanimestarit, jossa pitkäaikaiset valiot saavat mahdollisuuden kisata keskenään.

Sarjajaolla kannustetaan myös muiden keinojen kuin
mainostamisen käyttäjiä mittaamaan omaa panos-tuotosanalyysiaan. Tuomarointia kehitetään voimakkaasti. Pistelaskusta tehdään entistä läpinäkyvämpää, ja uuden online-lomakkeen myötä vaadittavan datan etsiminen ja lomakkeen täyttäminen on sinällään jo koulutusprosessi mainostajan ja asiantuntijapalvelun yhteistyölle.

Kilpailun ylituomarina toimii Suomen Markkinointiliitto MARK:n puheenjohtaja Siru Heino, siviilissä Pauligin brändijohtaja.
Effien uusittu verkkosaitti ja ilmoittautumiset avataan 15.4. ja deadline on 31.8. Ensimmäistä kertaa palkinnot jaetaan iltagaalassa, joka on 19.10., josta myös alkaa Markkinoinnin ja
Viestinnän Viikko.