Vain 6 % ei ollut kuullutkaan blogeista. Keskustelupalstat olivat vielä tutumpia suomalaisille. Lähes 90 % vastaajista oli lukenut palstoja tai kommentoinut niihin, ja vain prosentti ei tuntenut keskustelupalstoja lainkaan.

Internetistä saadut vinkit ohjaavat kuluttajien ostokäyttäytymistä molempiin suuntiin. Kyselyyn vastanneista kuluttajista 38 % oli ostanut jonkun tuotteen blogeista tai keskustelupalstoilta lukemansa perusteella. Lisäksi yli puolet vastaajista oli lukemansa perusteella muuttanut käsitystään tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä. Blogeista ja nettipalstoilta saatava tieto voi vaikuttaa myös kielteisesti kuluttajiin. Kolmasosa vastaajista oli luopunut jonkin harkitsemansa tuotteen ostoaikeista luettuaan nettikäyttäjien kokemuksia.

-Blogien ja keskustelupalstojen vaikutus kuluttajiin on tiedostettu aiemminkin, mutta oli mielenkiintoista havaita niiden vaikuttavan niinkin paljon kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kuluttajan ääni näkyy jo nyt. Yritysten johdon ja tuotekehityksen kannattaa huomioida tämä kehityssuunta, toteaa markkinointijohtaja Tuomas Teinilä MediaComista.

MediaComin tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten suosituimpia blogeja ja keskustelupalstoja. Blogien käyttäminen hajaantuu voimakkaasti, eikä selviä yksittäisiä suosikkeja löydy. Suosituimpia luettavia ovat kavereiden ja ystävien blogit. Lisäksi esiin nousevat kansanedustajien ja poliitikkojen blogit. Keskustelupalstoissa yksi nousee täysin yli muiden: neljäsosa suomalaisista vierailee eniten Suomi24-nimisellä keskustelusivustolla. Seuraavana tulevat iltapäivälehtien keskustelupalstat, mutta suosituimpana palstana niitä pitää vain 6 % vastaajista.

Blogi-tutkimus tehtiin MediaCom Online Research internet-tutkimuksena helmikuussa. Tutkimukseen osallistui 1050 vastaajaa iältään 15-54 vuotta.