Yli-Huttula on 43-vuotias politiikan toimittaja Kalevan Helsingin toimituksesta. Lisäksi hän johtaa Politiikan toimittajien yhdistystä.

Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen puheenjohtajana pitkään toiminut Heleena Savela luopui tehtävästään.

Yhdistyksen johtokuntaan valittiin uudelleen Päivi Huotari ja Anssi Miettinen Helsingin Sanomista, ja uutena jäsenenä valittiin Sari Sarelius Turun Sanomista. Johtokunnan jäsenistöön kuuluvat myös Kalevan päätoimittaja Risto Uimonen sekä Leena Korja-Kaskimäki Turun Sanomista ja Sami Sykkö Helsingin Sanomista.

Vuonna 1906 perustettuun yhdistykseen kuuluu 350 toimittajaa. Yhdistyksen tehtävänä on muun muassa vaalia sananvapautta.