VTT:n mukaan sosiaalinen media tarjoaa lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia

VTT on selvittänyt mahdollisuuksia luoda käyttäjien tuottamaan sisältöön perustuvasta sosiaalisesta mediasta uutta liiketoimintaa. Tällä hetkellä valtaosassa sosiaalisen median nykyisistä palveluista ei ole selvää liiketoimintamallia, vaan hyvien ideoiden ympärille syntyy suosittuja palveluja, joista kukaan ei maksa mitään.

Tutkija Petteri Kankaan mukaan tulevaisuudessa parhaasta sisällöstä aletaan todennäköisesti kuitenkin maksaa. VTT:n selvityksen mukaan kansalaisjournalismi yleistyy, kun valtamedia ostaa aineistonsa yhä useammin massoilta ja hyödyntää blogien sisältöä. Samalla yritysmaailma ottaa sosiaalisen median työkaluja käyttöönsä, ja yhdistelmäpalvelut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. VTT alkaa jatkossa myös kehittää sosiaalisen median työkaluja ammattikäyttöön ja perustaa sosiaalisen median laboratorion.

Sosiaalinen media kasvattaa koko ajan suosiotaan ja houkuttelee uusia käyttäjiä puoleensa. Sosiaalisen median työkalut ja menetelmät ovat keveitä, ja miljoonat ihmiset ovat testanneet niitä jo vuosien ajan. Sovellukset ovat yleensä helppokäyttöisiä ja tarjoavat ihmisille mahdollisuuden vaivattomasti ilmaista itseään ja jakaa tuotoksensa muiden kanssa. Tuloksena on kymmeniä, jopa satoja miljoonia helposti löydettävissä olevia blogeja, valokuvia ja videoita.

Sosiaalinen media rakentuu sisällöstä, yhteisöistä ja Web 2.0 -teknologioista. Olennaista on ihmisten välinen vuorovaikutus ja itse tekeminen. Sosiaalisen median sovelluksille on tyypillistä osallistuminen, avoimuus, keskustelu, yhteisöt ja verkottuminen. YouTube on malliesimerkki siitä, kuinka ihmisten luovuus valjastetaan käyttöön ja muutetaan rahaksi.

Käyttäjien tuottama aineisto voi olla uutta sisältöä, esimerkiksi kuvia, videoita, musiikkia tai tekstiä, muokattua sisältöä ja koosteita sekä luokiteltua sisältöä, kuten soittolistoja, arvosteluja tai avainsanoja. Tuottaja voi olla amatööri tai ammattilainen, yksilö tai yritys – tittelillä ei ole merkitystä – sisällön laatu ratkaisee ja kaikki toimijat ovat samalla viivalla.

Käyttäjät voivat tuottaa ja kuluttaa sosiaalisen median sisältöä myös liikkeellä ollessaan, jolloin päätelaitteena on tyypillisesti matkapuhelin tai muu pienikokoinen tietoliikenneyhteyksillä varustettu laite. Mobiileilla laitteilla maailman ilmiöitä tallennetaan ja jaetaan reaaliaikaisesti. Sosiaalista mediaa voidaan myös kuluttaa mobiileilla laitteilla. Esimerkiksi paikantamalla käyttäjä hänen päätelaitteessaan voitaisiin korostaa maantieteellisesti lähellä olevien henkilöiden tuottamaa sisältöä tai maantieteellisesti lähellä olevia kohteita koskevaa sisältöä. Tämä on sosiaalista mediaa parhaimmillaan.

Palveluja suunniteltaessa on tärkeää toimia nopeasti. Uusia palveluja ilmaantuu päivittäin. VTT:n mukaan myös toimiva liiketoimintamalli on syytä miettiä alusta asti. Omaperäisen idean lisäksi palvelusta pitäisi jonkun olla valmis maksamaankin jotain kautta.

Tällä hetkellä tulovirtaa sosiaalisen median palveluille pyritään saamaan mainoksilla: Googlen mainokset ovat käytössä monessa palvelussa. Osa käytössä olevista palveluista on tilauspohjaisia, jolloin palvelu voi perustua kokonaan kuukausimaksuun tai käyttäjä saa kehittyneempiä ominaisuuksia palveluun lisämaksuilla. Osa palveluista myy tuotteita, joko virtuaalisia tai fyysisiä. Myytävät tuotteet on luotu tai suunniteltu sosiaalisen median keinoin. Sosiaalinen media ei voi pidemmällä tähtäimellä perustua vain mainosrahoitteisuuteen, vaan on luotava uusia liiketoimintamalleja.

VTT:n mukaan tulevaisuuden uusia liiketoimintamahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi sisällön tuottamisesta maksaminen, taustateknologioiden kehittäminen, sosiaalisen median työkalujen käyttö ammattisovelluksissa ja tulojen jako erilaisissa yhdistelmäpalveluissa. Ensimmäisiä esimerkkejä tällaisista palveluista on jo olemassa.

Uusiin sosiaalisen median palveluihin liittyy myös erityiskysymyksiä, jotka on huomioitava kehitettäessä uutta liiketoimintaa. Ne liittyvät aktiivisuuteen, identiteettiin, tekijänoikeuksiin, mobiilisuuteen, luottamukseen ja lieveilmiöihin (laittomat sisällöt). Palvelujen suosio ja kaupallinen menestyminen riippuvat usein näistä tekijöistä.