–VR on toteuttanut pitkään erinomaista brändinhallintaa yhtiön palveluihin liittyvällä erottumiskykyisellä markkinointiviestinnällä, Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski sanoo.

VR koettiin luotettavaksi mutta vanhanaikaiseksi. Tavoitteina olivat mielikuvan muuttaminen positiivisemmaksi sekä junamatkustamisen suosion ja markkinaosuuden kasvattaminen.

VR:n mainonta oli uutta koko toimialalla. Markkinointiviestinnän strategiaa on noudatettu pitkäjänteisesti ensin imagomainonnassa ”kivimieslinjalla” ja sittemmin myös tuotemainonnassa. Uutta linjaa sovellettiin onnistuneesti myös eri medioihin.

Systemaattisesti tutkittu ja kehitetty teema on tuonut tuloksia: kampanjoiden huomioarvo ja muistaminen ovat olleet korkealla tasolla keskitason budjetilla. Myös VR:n brändin arvostus on tutkimusten mukaan noussut. Ennen kaikkea mainonnalla on ollut selvä positiivinen vaikutus myyntiin ja markkinaosuuteen.

Menestyksekäs mainonta on vaikuttanut myös yrityksessä sisäisesti. VR:n henkilökunnan ammattiylpeys on kohentunut, kun mainonta on noussut puheenaiheeksi ja positiivisten asiakaspalautteiden sisällöksi.

Vuoden Mainostajan valinnassa Mainostajien Liiton hallitus kiinnittää huomiota siihen, että yrityksen mainonta on sopusoinnussa vallitsevien lainsäädännöllisten ja itsesääntelynormien kanssa. VR:n mainonta täyttää myös nämä kriteerit.

Vuoden Mainostaja -tunnus myönnettiin 22. kerran. Aikaisemmin tunnuksen ovat saaneet Oy Wärtsilä Ab Arabia, Huhtamäki Oy, Oy Silja Line Ab, Oy Gustav Paulig Ab, Oy Stockmann Ab, Oy Canon Ab, Kesko Oy/Musta Pörssi, Oy Karl Fazer Ab, Rautakirja Oy, Oy Hartwall Ab/Lapin Kulta, Telecom Finland Oy, Finnair Oy, Oy Arla Finland Ab, Kalevala Koru Oy, Vaasan & Vaasan Oy, Kekkilä Oyj, Valio Oy, Noiro/Lumene, Suomen Posti Oyj, Veikkaus Oy ja Saarionen Oy.