Bonnier AB ostaa Proventukselta sen puolikkaan Nordic
Broadcastingista, joka omistaa Suomen MTV-konsernin kaikki osakkeet ja 98,9 prosenttia Ruotsin TV4:n osakkeista. Proventus jatkaa Nordic Broadcastingin aktiivisena rahoituskumppanina ja Daniel Sachs Nordic Broadcastingin hallituksen puheenjohtajana.

–Nordic Broadcastingin aktiivisena rahoituskumppanina pyrimme kansainvälistämään toimintaa entisestään ja saamaan aikaiseksi uusia rakennejärjestelyjä. Uuden rakenteen ansiosta Nordic Broadcasting voi tehdä tiiviimpää yhteistyötä Bonnier-konsernin muiden yritysten kanssa ja vahvistaa siten toimintayksiköitään, Proventuksen toimitusjohtaja ja Nordic Broadcastingin hallituksen puheenjohtaja Daniel Sachs toteaa.

–Tekemällä Nordic Broadcastingista kokonaan omistamamme tytäryhtiön luomme parhaat edellytykset sille, että TV4 ja MTV voivat saada täyden hyödyn yhteistyöstään muiden Bonnier-konsernin yritysten kanssa. Aiomme myös tarkastella uusia laajennusmahdollisuuksia. Arvostamme yhteistyötämme Proventuksen kanssa varsinkin tässä yhteydessä. Proventus on ollut vahva tekijä viime vuosien muutostyössä, Nordic
Broadcastingin toimitusjohtaja Torsten Larsson sanoo.

Nordic Broadcastingin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Daniel Sachs, ja sekä TV4:n että MTV:n hallituksissa istuu tulevaisuudessakin Proventuksen edustajia. Nordic Broadcastingin toimitusjohtajasta Torsten Larssonista tulee sekä MTV:n että TV4:n hallituksen puheenjohtaja. Proventus jatkaa sijoituksiaan Nordic Broadcastingiin investoimalla pääomalainaan osana omaa Development Capital liikealuettaan.

Nordic Broadcasting Oy omistaa suoraan ja välillisesti MTV Oy –
tytäryhtiönsä kautta yhteensä 19 782 453 osaketta eli 98,9 prosenttia TV4 AB:n äänistä ja pääomasta. Nordic Broadcasting on myös aloittanut jäljellä olevien TV4:n osakkeiden pakkolunastuksen. TV4-osakkeet vedettiin pois Tukholman pörssistä 2. maaliskuuta 2007. Yrityskauppa edellyttää asianomaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää.