Suomalaisen kuvajournalismin tukemiseksi perustettu Patricia Seppälän säätiö laajentaa toimintaansa uudelle alueelle. Tänään on allekirjoitettu sopimus, jolla säätiö ja Fullbright Center perustavat yhteisen nimikkostipendin, ”Fullbright Grant in Photojournalism sponsored by Patricia Seppälä Foundation”.

Stipendin tarkoituksena on tarjota suomalaisille kuvajournalisteille mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen Yhdysvalloissa. Stipendi on tarkoitettu ammatissaan jo toimiville sopiviin projekteihin. Stipendiprojektiin voi sisältyä esimerkiksi valokuvausta, opintoja ja vierailuja alan laitoksissa, yrityksissä ja organisaatioissa, oman kontaktin luomista, osallistumista konferensseihin, taustatukimusta tai ammattitaitoa edistävää muuta toimintaa.

Stipendi myönnetään joka toinen vuosi hakemusten perusteella ja se on arvoltaan 10 000 – 15 000 dollaria riippuen stipendikauden pituudesta ja muista projektikuluista. Stipendikausi voi olla 3 -12 kuukauden pituinen. Stipendi on haettavissa ensimmäisen kerran tänä vuonna ja käytettävissä ensi vuoden aikana.

Stipendin toimeenpanemiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä vastaa Fullbright Center, stipendisumman suorittamisesta vastaa Patricia Seppälän säätiö.