Kaarina Helakisa -kirjallisuuspalkinto on myönnetty Hanna Marjut Marttilalle nuorille ja aikuisille kirjoittamistaan romaaneista, joissa hän puhuu lämmöllä ja rakkaudella syrjäytyneiden puolesta ja pyrkii olemaan sillanrakentajana erilaisuuden tunnustamiseksi ja hyväksymiseksi.

Marttila piirtää tuoreita ajankuvia katutason perspektiivistä niistä lapsista ja aikuisista, jotka eivät omin avuin selviä olemassaolon taistelussa vaan putoavat köyhtymisen, mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen noidankehään. Marttila näyttää, miten ankarissa oloissa ihmiset voivat pahoinvointi-Suomessa elää, minkälaista voimaa ja sisua kamppailu syrjäytymistä vastaan vaatii. Erityisen vivahteikkaasti ja värikkäästi hän kuvaa nuortenkirjoissaan elämänotteen menettäneiden vanhempien lapsia ja sitä todellisuutta, joka on tehnyt näistä yhteiskuntamme avuttomimmista jäsenistä mestarillisia selviytyjiä.

Marttila puhuu asioista suoraan, hän ei selittele, syytä tai säälittele vaan toteaa tapahtuneet vailla paatosta. Häpeämätön huumori väljentää kolkkoaiheisten romaanien kehyksiä, ja ironia ja parodia saavat synkät tarinat loistamaan aitoa valoa. Marttila sekoittaa ylevää ja vulgaaria, hän on armoton ja pirullinen, muttei koskaan välinpitämätön tai penseä.

Kaarina Helakisa -kirjallisuuspalkinto jaetaan nyt yhdeksännen kerran. Palkinnon arvo on 4 500 euroa ja sen on perustanut Otavan Kirjasäätiö vuonna 1999. Palkinnon ovat saaneet Tuula Kallioniemi (1999), Jukka Itkonen (2000), Kristiina Louhi (2001), Tuija Lehtinen (2002), Mauri Kunnas (2003), Maikki Harjanne (2004), Timo Parvela (2005) sekä Aino Havukainen ja Sami Toivonen (2006).

Otavan Kirjasäätiö myönsi 144 apurahaa

Otavan Kirjasäätiö on jakanut 195.550 euroa apurahoina kirjallista toimintaa varten. Apurahoja myönnettiin kaunokirjailijoille, lasten- ja nuortenkirjailijoille, tietokirjailijoille, suomentajille, kuvittajille ja toimittajille, yhteensä 139 henkilölle ja viidelle lukemisharrastusta edistävälle järjestölle ja projektille.

Otavan Kirjasäätiön apurahojen saajat 2007

Aaltonen Einari
Ahtiainen Eeva-Kaisa
Airaksinen Jaana
Aitoaho Pirkko
Auer Ilkka
Böök Netta
Donner Jörn
Elfengren Eero
Forsström Ralf
Haapio Markku
Hagelstam Katja
Harkki Anu
Harkki Juliaana
Hassi Outi
Hauru Hanna
Hautsalo Liisamaija
Heikkinen Jyrki
Heikkinen Vesa
Heinimäki Jaakko
Hienonen Kati
Hirvisaari Laila
Holmberg Annina
Honkasalo Laura
Huima Leena
Hurme Tuure
Huttunen Janne
Hämeen-Anttila Jaakko
Hämeen-Anttila Virpi
Hänninen Ullamaija
Itkonen Juha
Itkonen Jukka
Jalonen Olli
Juhani Risto
Juntunen Juho
Järvi Ulla
Jääskeläinen Markus
Kallio Katja
Karlström Sanna
Karpio Markku
Kemppi Jarkko
Keynäs Ville
Klinge Matti
Koivisto Meritta
Koivunen Kristiina
Koljonen Johanna
Korhonen Riitta
Koskinen Kari
Koskinen Riitta
Kosonen Matti
Kuukasjärvi Olli
Kähkönen Sirpa
Kärkkäinen Tapani
Köngäs Heidi
Laaksonen Heli
Laidinen Einar
Latvala Riitta
Lehmusoksa Risto
Lehmusoksa Ritva
Lehtinen Tuija
Leppänen Katriina
Leppänen Keijo
Leskinen Terhi
Lintunen Martti
Lounatvuori Reita
Luhtanen Sari
Luukkola Pekka
Manninen Kirsti
Manninen Sanna
Marttila Mervi
Meri Lauri
Meripaasi Sirpa
Miettinen Sami
Mäkelä Pekka
Mäki Reijo
Mäkinen Irja
Mäkinen Pia
Neimala Kaisa
Niemelä Reetta
Niemi Juuli
Nummi Markus
Numminen Timo
Paavilainen Ulla-Maija
Paju Tiina
Pakkanen Outi
Palmgren Reidar
Papinniemi Jarmo
Peltomaa Leena
Pietilä-Castrén Leena
Pietiläinen Petri
Pitkänen Peikko
Pohjonen Juha
Rantala Maikki
Rask Regina
Rekiaro Ilkka
Repo Sami
Romppainen Katariina
Rüdiger Nina von
Saarinen Virpi
Saaritsa Pentti
Salama Hannu
Salokannel Juhani
Saltikoff Elena
Sariola Esa
Seppovaara Juhani
Siikala Helinä
Silvennoinen Oula
Siukonen Markku
Snellman Anja
Soikkanen Mauri
Sundgren Tatjana
Sunila Pirjo
Suomi Juhani
Suominen Oili
Suominen Pertti
Susiluoto Saila
Svensk Ulla
Tammi Mari
Tarkka Pekka
Teräs Mila
Tiilimäki Aretta
Toiviainen Pasi
Tontti Jarkko
Torkki Juhana
Tukiainen Katja
Turtola Martti
Turunen Markku
Tuuri Antti
Vainikainen Tuula
Vainio Hannele
Vainio Juha
Vatanen Sanna
Willamo Heikki
Virginie Lou
Witick Fatima
Wulff Thomas
Vuori Julia
Ylikangas Heikki

IBBY Finland
Lahden kansainvälinen kirjailijakokous
Nuoren voiman liitto
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Suomen Nuorisokirjallisuuden instituutti