YLEn tappio pienentyi merkittävästi vuonna 2006 ja talouden tasapainottaminen eteni suunniteltua paremmin. YLEn tilikauden tulos oli 16,5 miljoonaa euroa tappiollinen eli 12,3 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Tappio vuonna 2004 oli 50,8 miljoonaa euroa ja 2005 28,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön liiketappio oli kuluneella tilikaudella 20,2 miljoonaa euroa, mikä oli 16,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Omavaraisuusaste oli 51,6 %. YLEllä ei ollut tilikaudella pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiön liikevaihto oli 383,5 miljoonaa euroa jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 2,4 %. Yhtiön rahoitusvarat olivat vuoden lopussa 82,8 miljoonaa euroa.

YLE tiedottaa, että suomalaiset ovat edelleen tyytyväisiä YLEn tarjontaan; erittäin tai melko tyytyväisiä on 83 % (82 % v. 2005).
Tulokset perustuvat YLEn ja Finnpanel Oy:n KRT ja TV-mittaritutkimuksiin.

Suomalaisista 76 % pitää YLEn julkisen palvelun tehtävää kokonaisuutena erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Suomalaisista 66 % näkee, että YLE on onnistunut tehtävässään hyvin. Suomalaisten asenne tv-maksuun on aiempaa myönteisempi. Yleisöistä 62 % kokee saavansa YLEn ohjelmistoista vastinetta maksamalleen tv-maksulle. Luku nousi 11 % <>yksikköä edellisestä vuodesta. YLEn radio ja tv-kanavien markkinaosuus oli vuonna 2006 yhteensä 49 % (48 % v. 2005). YLEn tv-kanavien markkinaosuus oli 45,2 % (44,3 % v. 2005) ja radiokanavien 53 % (51 %).