Tutkimusbarometri® 2007: Markkinatutkimuksia aiotaan tehdä enemmän kuin viime vuonna

Markkinatutkimuksiin aiotaan investoida tänä vuonna viime vuotta enemmän, ilmenee Mainostajien Liiton ja Suomen Markkinatutkimusliiton yhteistyössä tekemästä Tutkimusbarometri 2007 -kyselystä.

Suunnitelmat ovat kuitenkin varovaisempia kuin edellisen vuoden vastaavassa kyselyssä. Tutkimustyypeistä eniten nousussa ovat aiemmin harvinaiset ostotapa- ja ostopaikan valintatutkimukset. Web-pohjaisiin tutkimustyökaluihin ollaan pääosin tyytyväisiä, ja niiden käyttö on lisääntynyt. Tämän vuoden panostusaikeita markkinatutkimuksiin selvitettiin mainostajilta, medioilta sekä mainos- ja mediatoimistoilta.

–Tutkimustulosten hyödyntämistä yritysten sisällä voisi usein tehostaa. Barometrin vastaajat kokevat taloudellisten resurssien puutteen ja kiireen olevan suurimmat esteet tehokkaammalle hyödyntämiselle, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Markkinatutkimuksia aiotaan ostaa kuluvana vuonna viimevuotista enemmän. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi muodostuu 12, kun panostuksiaan markkinatutkimuksiin aikoo kasvattaa 38 prosenttia vastaajista ja 26 prosenttia vähentää niitä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 23. Saldoluku lasketaan vähentämällä panostuksiaan kasvattavien osuudesta panostuksiaan vähentävien osuus. Luku ei kerro euromääräisestä muutoksesta.

Eniten teetettiin asiakastyytyväisyystutkimuksia

Tutkimusbarometrissa kysyttiin eri tutkimustyyppien käyttöä vuonna 2006 sekä panostusaikeita tälle vuodelle. Ostetuimpia markkinatutkimusten tyyppejä olivat edellisen vuoden tapaan asiakastyytyväisyystutkimukset, joita tilasi 71 prosenttia vastaajista. Käyttäjäosuus oli noussut edellisen vuoden 58 prosentista. Mediamainonnan määrän seuranta oli yhä toiseksi suosituinta (66 %). Seuraavaksi eniten mainintoja saivat mainonnan vaikutusten jälkimittaukset (63 %). Kuluttajapaneelien hyödyntäminen on yleistynyt jatkuvasti, ja nyt jo joka toinen vastaaja ilmoitti käyttävänsä niitä.

Ostotapaa ja ostopaikan valintaa aiotaan tutkia enemmän

Tutkimusbarometrissa selvitettiin eri tutkimustyyppien oston arvioitua kehitystä kuluvana vuonna. Eniten vastaajia kiinnostavat ostotapa- ja ostopaikan valintatutkimukset (saldo 65). Asenneilmastotutkimukset nousevat ensimmäistä kertaa kärkijoukkoon (saldo 43). Myös kuluttajapaneelit (saldo 42) ja tuotetestit/palvelukonseptien kehittämistutkimukset (saldo 41) ovat ostajien listoilla.

Yritykset tekevät tutkimuksia enemmän itse

Tutkimusbarometrissa kysyttiin vastaajien muutosaikeita tutkimusyritysten käytössä. Viime vuoden tapaan eniten ennakoidaan lisäystä yrityksen oman tutkimusosaston tai vastaavan käytölle (saldoluku 34). Ulkomailta käsin toimivien tutkimusyritysten saldoluku on 16, mikä on alhaisempi kuin edellisessä tutkimuksessa.

Suomen Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset voivat odottaa toimeksiantojen lisääntymistä (saldo 15), kun taas liiton ulkopuolisia yrityksiä aiotaan käyttää entistä vähemmän (saldo -5).

Yritykset tekevät markkinatutkimuksia myös itse web-pohjaisten kyselyohjelmien avulla. Niiden käyttö on kasvanut hieman edellisestä vuodesta: nyt 63 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttäneensä tällaista ohjelmaa tehdessään itsenäisesti tutkimuksia tai pienimuotoisia kyselyjä. Yhtenä tekijänä kasvun taustalla on kohtalainen tyytyväisyys nettityökaluista saatuun hyötyyn. Vastaajat antoivat niille kouluarvosanaksi yli kahdeksan.