Viestintätoimistojen markkinanäkymät ovat myönteiset, sillä yritysten viestintäbudjetit jatkavat kasvuaan vuonna 2007. Tiedot käyvät ilmi neljännen kerran toteutetusta viestintätoimistojen asiakastutkimuksesta, jonka Markkinointiviestintätoimistojen liitto on toteuttanut.

Viestintäpalvelumarkkinoiden kasvu jatkuu voimakkaana. Kolmannes vastanneista markkinointiviestintäpalvelujen ostajista ilmoitti kasvattavansa viestintäbudjettiaan edellisvuoteen verrattuna. Vain seitsemän prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoitti pienentävänsä budjettia. Erityisen voimakkaasti viestintäänsä olivat lisäämässä järjestöt ja suuremmalla viestintäbudjetilla operoivat yritykset.

Samaan aikaan tehdyn MTL-Barometrin toimistojen omiin näkemyksiin perustuvan MTLBarometrin
viestintätoimistomarkkinoista antamat tulokset ovat hyvin samansuuntaisia.

Viestintätoimistojen asiakkailtaan saama arvosana kouluasteikolla oli keskimäärin 8,25. Vuonna 2005 luku oli 8,18 ja vuonna 2004 keskiarvo oli 8,11. Järjestöasiakkaat ja pitkään toimistojen palveluja käyttäneet arvioivat toimistoja muita myönteisemmin. Viestintäbudjetin kasvaminen näytti johtavan kriittisyyden lisääntymiseen toimistoja arvioitaessa.

Teollisuusyritysten antamat arvosanat olivat keskiarvoa alhaisemmat (8,06). Viestintätoimistojen ydinpalveluksi koetaan entistä selvemmin mediasuhteiden hoito. Tärkeimpiin palveluihin lukeutuvat myös konsultointi sekä julkaisujen suunnittelu ja tuotanto.

Verkkoviestinnän palveluita ilmoitti hankkineensa 22 prosenttia vastanneista. Tutkimus- ja koulutuspalvelujen merkitys on edellisiin verrattuna selvästi vähäisempi. Mediaviestintä on peruspalvelu, jota ostavat kaikki viestintätoimistojen asiakkaat. Konsultoinnin käyttö lisääntyy yhteistyösuhteen syventyessä. Julkaisu-, tutkimus- ja koulutuspalveluja käyttävät erityisesti suuremmalla budjetilla toimivat yritykset.

Viestintätoimistojen osaamisen arvioidaan edelliseen tutkimukseen lisääntyneen erityisesti yritysjohdon viestintäkonsultoinnin ja mediasuhteiden hoidon alueilla. Toimistojen toimintatapoja arvioitaessa (asteikko 1-5) yhteistyökyky (4,26), ja aikataulujen
pitävyys (4,14) yhteyshenkilön pysyvyys (4,10) saivat korkeimmat arvosanat. Toimistojen aloitteellisuus asiakassuhteessa arvioitiin muita osioita alemmaksi (3,63). Myös vapaasti esitetyissä kommenteissa painottuivat tuoreiden ideoiden tuottamiseen ja aloitteellisuuteen liittyvät toivomukset.

MTL Viestintätoimistojen asiakastutkimus tehtiin tammikuussa 2007 verkkotutkimuksena. Tutkimus ei rajoittunut vain MTL:n jäsentoimistoihin ja oli suurimpien toimistojen osalta varsin kattava. Tutkimuksessa oli mukana 18 viestintätoimistoa ja sen toteutti Target Interactive Oy. Kyselyyn vastasi 293 yritysten yleisjohtoon, viestintä- ja markkinointijohtoon sekä asiantuntijoihin lukeutuvaa henkilöä.

MTL on markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten keskusjärjestö. Sen 88 jäsenyritystä koostuu mm. mainos-, media- ja viestintätoimistoista, joiden yhteenlaskettu myyntikate on 170 miljoonaa euroa ja henkilökunta 1700 henkeä.