Markkinointiviestintätoimistojen Liiton toteuttama ensimmäinen MTL-Barometri kertoo viestintä- ja digitoimistojen elävän vielä mainos- ja mediatoimistojakin kuumempaa suhdannehuippua. Uusi MTL-Barometri toteutettiin kattavampana kuin yksikään toinen asiantuntijapalvelujen suhdannekuvaa mittaava aiempi tutkimus.

Kysely lähti 143 yritykselle, vastaajien määrä oli 80, joka edustaa noin 190 milj eur myyntikatetta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.

57 % alan palveluyrityksistä odottaa alan suhdanteen paranevan, 41 % pysyvän ennallaan ja vain 8 % heikkenevän. Luvut ovat merkittävästi suurempia kuin teollisuuden ja palvelujen
odotukset EK:n barometrissä.

Trendiodotus on samansuuntainen suurissa ja pienissä
yrityksissä sekä koko valtakunnassa. Myös kehitys viime vuodesta on suuri: myynnin arvioi seuraavan puolivuotiskauden aikana kasvavaksi peräti 81 % yrityksistä. Vuosi sitten luku oli 50 %.

Palvelutoimialoittain optimistisimpia ovat viestintätoimistot (69 % arvioi, että suhdanne paranee), sitten digitoimistot (67 %), mainostoimistot (57 %) ja mediatoimistot (36 %).

Sekä myyntivolyymi että yksikköhinnat nousussa, kustannuspaineet varjostavat

Myynti vetää: sekä yksikköhintojen odotetaan nousevan että myynnin kasvavan.

Poikkeuksena ovat mediatoimistot, joissa yksikköhinnat pysyvät ennallaan. Kapasiteetin käyttöaste on hyvä, henkilöstö jopa ylityöllistetty. Lisää henkilökuntaa pitäisi palkata, mutta
ammattitaitoisen henkilökunnan puute on jo kasvun este ja palkkatason odotetaan nousevan.

Poikkeus tässäkin ovat mediatoimistot: mediatoimistoissa on isoimmat paineet pitää yksikkökulutaso kurissa, toisaalta henkilöstön lisäyspaineet ovat myös suurimmat. Tyypillinen nousukauden uhka kannattavuuskehitykselle on ylikuumeneminen uhka. Muista toimialoista poiketen mediatoimistoissa myynti näyttäisi kasvavan volyymista, ei yksikköhinnoista, ja kannattavuuden säilyttämiseksi yksikkökuluja pidetään kurissa
Asiakastoimialoista kuluttajapuoli on selvä veturi.

Digitaalinen markkinointiviestintä kasvaa eniten

Palvelulajeista viestintästrategiat ja digitaalinen markkinointiviestintä ovat vahvimmat kasvualueet. Kuitenkin palvelut, joille ennustettu kehitys on suhteellisesti heikointa – asiakaslehdet, vuosikertomukset ja muut julkaisut – pysyvät nekin ennallaan eivätkä lähde laskuun.

Tutkimus kehitettiin Uudenmaan TE-keskuksen Ennakointiprojektin tuella ja MTL:n tavoitteena on seuraavassa vaiheessa sisällyttää siihen myös kansainvälinen vertailu.