Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto on osana kehitysprosessiaan käynnistänyt tutkimustoimintansa uudistamisen. Tavoitteena on tuottaa aiempaa tarkempaa, kattavampaa ja validimpaa tietoa sekä voimakkaasti kehittyvästä markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalvelujen maailmasta että koko toimintaympäristöstä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Ensimmäisenä uudistettuna tutkimuksena Helsingissä julkistettiin uuden MTL-Barometrin tulokset 14.3.2007.
”Kehitystyötä on tehty tarvelähtöisesti hyvin laajassa yhteistyörintamassa julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Markus Leikola.

Tärkeimmät lähtökohdat kehitystyölle ovat olleet puutteet toimialadatan perustilastoinnissa jatoimialadatassa, toimialan nopea rakenteellinen muutos sekä perinteisten tutkimusten
toteutustavoissa havaitut metodologian parannusvarat.

MTL:n tarkoituksena on kansainvälistää tutkimus lähivuosina.
Uusi MTL-Asiakastutkimus puolestaan selvittää markkinointiviestinnän asiakkaiden käsityksiä yrityksistä, yhteistyöstä ja lähitulevaisuudesta.

MTL-Asiakastutkimus toteutetaan vuosittain ja sen ensimmäisenä osana julkistettiin Helsingissä 14.3.2007 MTL Viestintätoimistojen asiakastutkimus. Muut osat ovat vielä kehitysvaiheessa.
Uudella Markkinointiviestinnän asiantuntijapalvelut 2007 –tutkimuksella (MVAP 2007) kartoitetaan kuva asiantuntijapalveluyritysten taloudellisesta tilasta ja kehityksestä.

Tuotoksena saadaan sekä 100 suurinta ranking-lista sekä tutkimusraportti tunnusluvuista, ja se korvaa vanhan ranking-listan ja Rakennetutkimuksen. MVAP-tuloksista alan suurimpien yritysten lista julkistetaan 29.3.2007.

Muita MTL:n omia tutkimuksia ovat, ensimmäistä kertaa pilottina tänä keväänä toteutettava Kansainvälistymisselvitys sekä syksyllä pilotoitava Koulutus- ja kehitystarveselvitys ja perinteinen Palkkatutkimus.

Yhteishankintana tehtävät tutkimukset tilataan alan muiden edustavien toimijoiden kanssa. MTL on näissä mukana ohjausryhmissä. Näistä tutkimuksista suurimpia ovat
mediavaluuttatutkimukset (Kansallinen mediatutkimus, Kansallinen radiotutkimus ja TVmittaritutkimus).

MTL on myös liittynyt internetin mediavaluuttatyötä kehittävän IAB Finlandin jäseneksi. Muita yhteistoteutuksia ovat Mainonnan neuvottelukunnan puitteissa toteutettava markkinointiviestinnän markkinoita mittaava Mainonnan Määrä –tutkimus (”suuri
mediakakku”) ja joka toinen vuosi toteuttava Yleisön suhtautuminen mainontaan –tutkimus(2007 tutkimusvuosi).