Linja-autoliitto on huolissaan median uutisoinnista. Linja-autoliiton mielestä onnettomuuksien uutisoinnissa käytetään huolimattomasti eri termejä: toimittajat sekoittavat taksin linja-autoon.

Linja-autoliitto pyytää, että liikenneonnettomuuden tai vastaavien asioiden uutisoinneissa tulee kiinnittää huomiota oikeiden termien käyttöön liikennevälineestä puhuttaessa. “Kyseessä on henkilöauto, jos autossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Kyseessä on bussi, jos autossa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle matkustajalle”, Linja-autoliitto opastaa.

Maanantaina 5.3 tapahtuneessa Porvoon liikenneonnettomuudessa puhuttiin julkisuudessa yleisesti koululaisbussista, vaikka kyseessä oli taksi.

Onnettomuus on aina järkyttävä asia, johon bussiala suhtautuu äärimmäisen vakavasti, Linja-autoliitto korostaa.

Liikenneonnettomuus on asia, joka aina uutisoidaan. Mitä useampaa henkilöä tai osapuolta se koskee, sitä enemmän julkisuutta onnettomuus saa. Se on sinällään ymmärrettävää, liitto toteaa.