Vakuutusyhtiö Tapiola on valinnut uudeksi mainostoimistokseen PHS:n. Aiemmin yhtiön mainoskumppanina toimi SEK&Grey.

“Tuotteiden ja palveluiden perusteella asiakkaan on kuitenkin yhä vaikeampi erottaa pankki- ja vakuutuspalvelujen tarjoajia toisistaan. Aito välittäminen asiakkaasta voi muuttua kuluneeksi vakuutteluksi, ja edut ja alennukset ovat usein käytännössä asiakkaalle vaikeaselkoisia. Finanssitalojen kohdalla palvelutarjonta on niin laaja, että perusasioihin kuuluu tuotteiden ryhmittely asiakkaan kannalta järkevällä tavalla. Pystyykö Tapiola näillä keinoin nykyisessä kilpailutilanteessa erottumaan asiakkaan silmissä riittävästi ”, miettii johtaja Arto Jurttila Tapiola-ryhmästä.

“Uuden mainostoimistokumppanin kanssa Tapiola on nyt lähdössä aikaisemmin kulkemattomille poluille. Aivan uudenlaista sisältöä ryhdytään yhteisvoimin rakentamaan esimerkiksi Tapiolan yhtiömuotoon perustuvalle keskinäisyydelle. Viestinnän sisältö painotetaan asiakkaiden kannalta merkityksellisiin teemoihin”, Jurttila paljastaa.

Uusi mainostoimistokumppani valittiin tiukan ja monivaiheisen kilpailutuksen jälkeen. Mainostoimisto PHS:n toiminnan perusta on luoda asiakkailleen kasvua ja eloa tavalla, joka herättää kysyntää ja myyntiä. Keinoina ovat toimiminen toisin kuin muut ja yksittäisten mainostemppujen sijaan asiakkaan koko kontaktipinnan tarkastelu.

“Tämä ajattelutapa sopii hyvin Tapiolalle. Olemme jo hankkineet kokemusta oman tiemme kulkijana, esimerkkeinä vaikkapa Tapiola Pankin tiliasiakkailleen maksama korko sekä vahva vastuullisen yritystoiminnan korostaminen, joka näkyy myös Tapiolan sponsoroinnissa”, Jurttila toteaa.

Mainostoimisto PHS:n toimitusjohtaja Petteri Kilpinen on innostunut yhteistyön aloittamisesta Tapiolan kanssa: ‘Suomalainen finanssimaailma on kokenut murroksen viime vuosien omistusjärjestelyiden ja uusien toimijoiden takia. Näemme nykyisessä markkinassa paljon mahdollisuuksia muuttaa toimialan pelisääntöjä jo pelkästään sen takia, että Tapiolan yhtiömuoto erottelee sen pääkilpailijoistaan.’ Lisäksi Kilpinen heittää haasteen tulevan yhteistyön aluksi: ‘Kuinka moni ihminen on tänä päivänä täysin selvillä siitä, mitä hänen laina- tai vakuutussopimuksensa pitää sisällään, oikeasti?’