Kulttuuriväkeä ja alan yrittäjiä edustava verkkolehti kulttuuriuutiset.net ja eräät muut kulttuurijärjestöjen lehdet kysyivät puolueilta, pitääkö tekijänoikeusasiat siirtää kulttuurista vastaavasta opetusministeriöstä kauppa- ja teollisuusministeriöön.

Kirjallisina saadut vastaukset kertovat, että valtaosa puolueista – Kokoomus, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Kristillisdemokraatit – torjuvat siirron selvin sanoin.

Yksikään puolue ei ilmoita kannattavansa siirtoa, mutta osan kanta on auki.

Kulttuuriväki vastustaa, teollisuusjärjestöt puoltava

Tekijänoikeusasioiden siirtoa ovat ajaneet elinkeinoelämän järjestöt. Teollisuus jätti asiaa koskevan adressin marraskuussa.

Taiteilijat ja merkittävimmät kulttuuriyrittäjien järjestöt taas vastustavat siirtoa.

Taiteilijoiden nettisivulla www.kulttuurinpuolesta.fi arvioidaan, että siirtoa ajava teollisuus tahtoisi yksinkertaisesti saada toisten työn ja yritystoiminnan tulokset käyttöönsä entistä halvemmalla.

PUOLUEIDEN KANNAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

Kysymys: Pitääkö tekijänoikeusasiat siirtää kulttuurista vastaavasta opetusministeriöstä kauppa- ja teollisuusministeriöön, kuten eräät elinkeinoelämän järjestöt vaativat?

Keskusta: “Keskusta korostaa vaaliohjelmassaan tekijänoikeusasioiden kehittämistä niin, että edistetään luovan talouden kasvua ja turvataan samalla sisällöntuottajien oikeudet. Keskustan päätöksentekoelimet eivät ole ottaneet muuta kantaa asiaan. Hallinnollisia uudistuksia tulee tehdä politiikkalinjausten mukaisesti, ei päinvastoin.”

Jarmo Korhonen, puoluesihteeri

Kokoomus: “Tekijänoikeusasiat tulee säilyttää opetusministeriössä. Työllä on aina hintansa, ja työntekijöiden perustelluista tekijänoikeuksista on huolehdittava.”

Taru Tujunen, puoluesihteeri

Kristillisdemokraatit: “Tekijänoikeusasiat sopivat parhaiten kulttuurista vastaavan opetusministeriön hoidettaviksi.”

Päivi Räsänen, puheenjohtaja

SDP: “Tekijänoikeuksien kehittäminen on tärkeä kysymys. Näiden asioiden hallinnointi on järjestettävä siten, että oikeuksien haltijoiden oikeutta teoksiinsa kyetään parhaalla mahdollisella tavalla edistämään. Siksi tekijänoikeusasiat on jatkossakin säilytettävä opetusministeriössä.”

Maarit Feldt-Ranta, puoluesihteeri

Vasemmistoliitto: “Tekijänoikeusasiat on hyvä säilyttää kulttuuri- ja sivistysasioista vastaavan ministeriön alaisuudessa. Tekijänoikeuksia ei pidä nähdä pelkkänä kauppatavarana.”

Martti Korhonen, puheenjohtaja

Vihreät: “Vihreä eduskuntaryhmä on käsitellyt asiaa hiljattain. Suuri enemmistö kannattaa tekijänoikeusasioiden säilyttämistä opetusministeriön vastuulla. Olisi suotavaa, että OPM samalla perehtyisi nykyistä paremmin varsinaisen oman asiantuntemuksensa ulkopuolisiin teollisiin tekijänoikeuksiin liittyviin kysymyksiin.”

Heidi Hautala, eduskuntaryhmän puheenjohtaja

RKP ei ehtinyt vastata. Se on aiemmissa lehtilausunnoissaan jättänyt kantansa asiaan auki.