Kummilaitossopimus tiivistää Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen yhteyksiä Lahteen

Kummilaitossopimus tiivistää Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen yhteistyötä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Avoimen yliopiston kanssa Lahden alueella.

Helsingin yliopiston viestinnän laitos, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikkö ja Avoimen yliopiston Lahden toimipiste ovat allekirjoittaneet kummilaitossopimuksen. Sopimus on uusi tapa toteuttaa
alueellista korkeakoulustrategiaa Päijät-Hämeessä.

Kummilaitossopimuksella tähdätään viestinnän alan laaja-alaiseen
koulutustarjontaan, aluetta palvelevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen sekä alueen elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen viestinnän asiantuntijuuden avulla.

Viestinnän alan koulutus sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat jo aiemmin olleet keskeisiä painopistealueita Lahden yliopistokeskukseen kuuluvien Avoimen yliopiston ja Palmenian yksiköiden toiminnassa. Yhteistyö viestinnän laitoksen kanssa on mahdollistanut tieteellisen asiantuntemuksen monipuolisen hyödyntämisen Päijät-Hämeen alueella.

-Viestinnän laitokselle sopimus vahvistaa jo entuudestaan tiivistä
yhteistyötä. Se antaa myös mahdollisuuden uusiin, innovatiivisiin
kokeiluihin, sanoo professori Leif Åberg.

Päijät-Häme käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi

Kummilaitosyhteistyö siirtää strategian käytännön tasolle. Se vahvistaa yhteistyötä tiedekuntien, ainelaitosten ja professoreiden kanssa alueen kannalta tärkeillä osaamisaloilla.

Strategian keskeisiin tavoitteisiin lukeutuu yliopiston ainelaitosten
asiantuntemuksen entistä tehokkaampi hyödyntäminen alueen tarpeiden palvelemisessa. Siinä painotetaan myös pyrkimystä sellaisten alueellisten koulutusjatkumoiden rakentamiseen, jotka mahdollistavat joustavan siirtymisen oppilaitosten välillä sekä etenemisen alemmista korkeakoulututkinnoista tohtoriksi saakka.