Noin 60 prosentilla digitalisoituneista kotitalouksista on tälläkin
hetkellä digi-tv:n katseluun tai käyttöön liittyviä ongelmia. Joka
kolmannella ongelmat liittyvät tekstitykseen ja noin joka neljännellä kuvanlaatuun tai laitteen jumiutumiseen. Harvemmin mainitaan kanavien häviäminen, ongelmat teksti-tv:ssä tai äänessä. Ongelmia pidetään keskimäärin melko häiritsevinä ja niiden esiintymistiheys vaihtelee paljon.

Digitelevision käyttöönotto on sujunut suurimmalta osalta ilman
hankaluuksia: käyttöönottoon liittyviä vaikeuksia ilmeni 19
prosentilla kotitalouksista. Kahdeksalla prosentilla kotitalouksista
oli esiintynyt ongelmia muiden laitteiden (tv, videot, dvd)
kytkemisessä digisovittimen kanssa. Samoin kahdeksan prosenttia oli kohdannut ongelmia kanavien virittämisessä.

Tammikuussa toteutetussa tutkimuksessa 60 prosenttia
digivastaanottimen hankkineista talouksista antoi laitteen
käytettävyydelle arvosanaksi hyvän tai erinomaisen. Viime vuoden syys-lokakuussa vastaava luku oli 63 prosenttia ja toukokuussa 60 prosenttia.

Moni vielä viivyttelee hankintaa

Aiempaa suurempi osa kotitalouksista (58 prosenttia), joissa ei vielä ole digivastaanotinta, aikoo hankkia sen aikaisintaan ensi kesänä. Vastaava luku oli viime syksynä 48 ja keväällä 47 prosenttia. Tulos käy ilmi Viestintäviraston TNS Gallup Oy:llä teettämästä seurantatutkimuksesta.

Laitteen hankkimatta jättämistä perustellaan yleisimmin
tarpeettomuudella, mutta tämän syyn merkitys on koko ajan vähentynyt. Toiseksi yleisin syy olla hankkimatta digivastaanotinta on se, että kotitaloudet haluavat vielä odottaa laitteiden kehittymistä. Harvemmin mainittuja syitä ovat liian korkea hinta ja vähäinen uuden sisällön tarjonta.

Tutkimuksen toteutus ja käyttö

Viestintävirasto teetti tutkimuksen TNS Gallup Oy:llä tammikuussa
2007. Tutkimukseen haastateltiin 1000 henkilöä, jotka edustavat
manner-Suomen kotitalouksia.

Viestintävirasto seuraa säännöllisesti kuluttajatutkimusten avulla
digi-tv:n yleistymistä ja käytettävyyteen liittyviä kokemuksia
edistääkseen digi-tv:n käyttöönottoa Suomessa. Tutkimusten tuloksia käsitellään muun muassa Viestintäviraston vetämässä teknisessä työryhmässä, joka selvittää ongelmien syitä ja keinoja niiden ratkaisemiseksi.