Kauppalehti Oy:n tammikuun alussa aloitetut yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Alma Media kertoo, että Kauppalehden toimitukseen on suunniteltu uusi, monimediatoimittamista paremmin tukeva organisaatiomalli.

Lisäksi liiketoimintaosastojen toimintaa on uudelleenorganisoitu ja tehostettu. Näiden muutosten vuoksi yhtiöstä vähennetään irtisanomisin 22 henkilöä. Lisäksi yt-menettelyn aikana yhtiön henkilökunta on vähentynyt 11 henkilöllä.

Henkilöstön vähentymisen kustannusvaikutus vuositasolla on yhteensä noin 1,9 milj. euroa. Henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvia kertaluontoisia kuluja varten Kauppalehti-ryhmään kirjattiin 1,1 milj. euron suuruinen varaus vuoden 2006 neljännelle neljännekselle.

Eräiden vahvistamattomien tietojen mukaan Kauppalehden toimitus aikoo riitauttaa irtisanomiset, koska Kauppalehti ei ole tuottanut tappiota edelleenkään.