Jyväskylän yliopiston hallitus nimitti tekniikan tohtori Pasi Tyrväisen digitaalisen median professoriksi 1.5.2007 alkaen.

Virka sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan, tietojenkäsittelytieteiden laitokselle. Digitaalisen median tutkimus yhdistää tietojenkäsittelytieteitä ja viestintätieteitä kehittääkseen verkottuneiden organisaatioiden viestintää ja tiedonhallintaa.

Tyrväisen tutkimusaloja ovat sisällönhallinnan aihepiiriin kuuluvat organisaation kommunikaation analyysi ja mittaaminen genre-teorian pohjalta, digitaalinen oikeuksien hallinta sekä ohjelmistoliiketoiminta. Hän on väitellyt Teknillisessä korkeakoulussa tietämystekniikan alalta vuonna 1994 ja työskennellyt tämän jälkeen tutkimus- ja kehitystehtävissä Nokia Tutkimuskeskuksessa 1988-1995 ja Honeywell Oy:ssa 1995-2000. Tyrväinen on hoitanut Jyväskylän yliopistossa määräaikaisia professuureja vuodesta 1996.

Kolmannes tiedosta digitaalista

-Organisaation tiedoista noin kolmannes on nykyisin digitaalista,
toinen kolmannes tallennetaan paperille ja loput kommunikoidaan kasvokkain tai puhelimitse. Tietointensiivisessä työssä käsitellään keskimäärin 80-120 sivullista tietoa päivässä ja teollisuusympäristössä noin 20-50 sivullista.

Potentiaalisimmat kohteet uusille sisällönhallinnan järjestelmille ja ohjelmistotuotteille löytyvät usein kommunikaation solmukohdista. Uusien teknologioiden avulla voidaan myös helpottaa aiemmin hoitamatta jäänyttä tiedon vaihtoa yrityksissä ja verkkoyhteisöissä.

Tunnetuimpia esimerkkejä verkkoyhteisöistä ovat kotivideoiden vaihto ja musiikkidemojen julkaisu YouTuben ja MySpacen kaltaisilla sivustoilla. Tyypillisesti näissä tilanteissa nousee esiin myös digitaaliseen oikeuksienhallintaan, käytettävyyteen ja liiketoimintamalleihin liittyviä kysymyksiä, Tyrväinen kuvailee.