Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 245,9 MEUR (edellisenä vuonna 232,5 MEUR), jossa kasvua oli noin 6 %. Operatiivinen liikevoitto oli 27,3 MEUR (24,7 MEUR) eli 11,1 % liikevaihdosta (10,6 %). Tilikauden voitto oli 15,2 MEUR (13,4 MEUR). Tulokseen sisältyy kustannuksena henkilökunnan kannustepalkkiota 0,5 MEUR. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,2 % (13,8 %) ja omavaraisuusaste nousi 47,5 %:iin (42,8 %).

Otava -kirjaryhmän liikevaihto oli 88,1 MEUR, jossa kasvua oli 6 % eli selvästi toimialaa enemmän. Operatiivinen liikevoitto oli 11,6 MEUR eli 13,2 % liikevaihdosta (10,9 MEUR ja 13,1 % vuonna 2005). Erityisen hyvin kehittyi Kustannusosakeyhtiö Otavan liikevaihto ja tulos. Yhtiö kasvatti markkinaosuuttaan sekä kirjamyynnissä että oppimateriaaleissa.

Yhtyneet Kuvalehdet –lehtiryhmän liikevaihto oli 159,7 MEUR, jossa kasvua oli 6 %. Operatiivinen liikevoitto kasvoi ja suhteellinen kannattavuus pysyi hyvällä tasolla: Liikevoitto oli 16,4 MEUR eli 10,2 % liikevaihdosta (15,2 MEUR ja 10,1 % vuonna 2005). Lehtiryhmässä investoitiin verkkoliiketoimintaan (NettiX Oy:n osakekannan osto) ja uusiin aikakauslehtiin (Jungtiniai Leidiniai UAB) Liettuassa.

Viestintäalan myynti kasvoi Suomessa vuonna 2006, mutta alan kasvu jäi yleiseen talouskasvuun nähden vaatimattomaksi. Kirjojen kuluttajahintainen myynnin kasvu jäi alle 4 %:n ja oppimateriaalien noin 2 %:iin. Mediamyynti kasvoi noin 4 %, mutta aikakauslehtien mediamyynnin kasvu jäi runsaaseen 3 %:iin.