Valtioneuvosto on asettanut uuden lehdistötukilautakunnan kolmivuotiskaudeksi. Lautakunnan puheenjohtajana jatkaa johtaja Matti Tukiainen.

Lehdistötukilautakunta tekee liikenne- ja viestintäministeriölle vuosittain esityksen harkinnanvaraisen lehdistötuen jakamisesta. Lisäksi lautakunta avustaa ministeriötä määrärahan jakoperusteiden ja hakuohjeiden muutosten valmistelussa.

Lehdistötukilautakunnan kokoonpano 1.3.2007-28.2.2010:

Puheenjohtaja
johtaja Matti Tukiainen (SDP)

Jäsenet
toimistopäällikkö Ritva Juva (SDP)
tiedotussihteeri Matti Hirvola (SDP)
emäntä Raili Myllylä (Kesk.)
vaalisuunnittelija Lasse Kontiola (Kesk.)
toimitusjohtaja Sauli Pyyluoma (Kesk.)
puoluesihteeri Taru Tujunen (Kok.)
järjestöpäällikkö Mikko Kortelainen (Kok.)
puoluesihteeri Aulis Ruuth (Vas.)
puoluesihteeri Ulla Achrén (RKP)
eduskuntasihteeri Tarja Parviainen (Vihr.)
asianajaja Ingrid Heickell (KD)

Lehdistötukilautakunnan kokoonpano perustuu poliittisiin voimasuhteisiin.

Lehdistötuen myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kuluvan vuoden talousarvioesityksessä sanomalehtien tukemiseen on varattu yhteensä 14 264 000 euroa. Harkinnanvaraiseen lehdistötukeen on käytettävissä 6 064 000 euroa.