Markkinointiviestintään erikoistunut pörssyhtiö Evia Oyj on tehnyt viime vuonna lähes miljoonan euron tappion reilun kymmenen miljoonan euron liikevaihdolla. Yhtiö ajautui tappiolliseksi menetettyään tärkeitä asiakkaitaan. Nyt yhtiön johtoa on uusittu ja usko tämän vuoden kehitykseen on parantunut.

Liikevaihto laski viime vuonna 12 prosenttia. Vuoden viimeisellä kvartaalilla myyntikate henkilöä kohti romahti peräti 19.000 euroon.

Evia Oyj:n hallitus toteaa, että yhtiön kulurakennetta on sopeutettu myyntinäkymää vastaavaksi. Myös hallintokuluja on alennettu. Tulevaisuuden näkymiä parantavat nykyasiakkaille tehtävien projektien jatkuminen sekä saadut uudet asiakkuudet.

Evia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Torvelainen kertoo, että loppuvuonna myyntiin panostettiin edelleen vahvasti ja uusia asiakkaita saatiin, muiden muassa Karelia, Ixonos (ent. Tieto-X) ja Eve.

Helmikuussa 2007 Evian johtoryhmää uudistettiin. Samalla täsmennettiin myös johtoryhmän jäsenten vastuita ja tehtäviä tavoitteena nopeampi reagointi muutoksiin asiakkuusnäkymässä ja –kannattavuudessa sekä yhtiön strategisen osaamisen ja luovuuskuvan nostaminen.

Evia Oyj -konsernin henkilöstön määrä oli vuoden alussa 91 ja lopussa 78. Määräaikaista henkilöstöä oli 3. Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Virta.