Painoviestintäalan tuoreet selvitykset lupaavat alalle vakaata työllistymistä, kertoo Viestinnän Keskusliitto tiedotteessaan. Erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa kärsitään jo nyt työvoimapulasta.

Opetushallituksen sekä toimialajärjestöjen rahoittama valtakunnallinen Imago-hanke käynnistyi keväällä 2006. Jyväskylän ammattiopiston hallinnoima kaksivuotinen hanke tähtää viestintäalan tunnettuuden parantamiseen ja painotekniikan opiskelijoiden hakijamäärien kasvattamiseen.

“Hanke on käynnistynyt erittäin hyvin. Kaikki painoviestinnän nuorisoasteen koulutusta tarjoavat oppilaitokset sekä yli 40 painoalan yritystä ovat lähteneet mukaan toimintaan”, projektipäällikkö Janne Ukkonen Viestintäalan Imago-hankkeesta toteaa tyytyväisenä.

“Tähän mennessä jo 2300 nuorta on vieraillut eri graafisen alan yrityksissä.”

Imago-hankkeen puitteissa koululaiset ovat päässeet yritysvierailuille kaikkiin Suomen suurimpiin painotaloihin. “Pyrimme luomaan sekä opettajille että oppilaille mahdollisimman realistisen kuvan painoviestintäalasta. Myös opinto-ohjaajien alatuntemuksen parantamiseen on panostettu järjestämällä heille alueittain tiedotustilaisuuksia viestintäalan koulutus- ja työmahdollisuuksista”, Ukkonen kertoo.

“Graafisessa teollisuudessa vapautuu lähivuosina suurten ikäluokkien eläköitymisen seurauksena runsaasti työpaikkoja, etenkin painamisen ja jälkikäsittelyn tehtäviin”, linjaa työehtosihteeri Christian Bäcklund Viestintäalan ammattiliitosta.

Lupaavat työllisyysnäkymät eivät toistaiseksi kata koko viestintäalaa. “Ulkoasun toteutukseen, graafiseen suunnitteluun ja audiovisuaaliseen viestintään kouluttautuneille voi koulutusta vastaavan työn saaminen olla vaikeaa ainakin perinteisissä viestintäalan yrityksissä. Suurimpana syynä tähän ovat alan työllistämistarvetta merkittävästi suuremmat opiskelijoiden sisäänottomäärät”, pahoittelee työehtopäällikkö Petteri Kauppinen Viestinnän Keskusliitosta.