Euroopan elokuvateollisuutta tuetaan 755 miljoonalla eurolla seuraavien seitsemän vuoden aikana EU:n uudesta Media 2007 —ohjelmasta. Noin kaksi kolmasosaa rahoista käytetään eurooppalaisten teosten levittämiseen muihin Euroopan maihin ja muualle maailmaan.

Erityisesti elokuva-alan pk-yritysten on helpompi saada rahoitusta ohjelman ansiosta. Ohjelmasta tuetaan myös digitaalitekniikan käyttöä, mikä parantaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä.

Media 2007 –tuki kohdistetaan elokuvan tuottamista edeltäviin ja sitä seuraaviin vaiheisiin. Ohjelman budjetti jaetaan viidelle toimintalinjalle, jotka ovat levitys (55 %), kehittäminen (20 %), myynninedistäminen (9 %), koulutus (7 %) sekä pk-yrityksiä ja digitaalitekniikan omaksumista tukevat horisontaaliset toimet ja pilottihankkeet (9 %).

Eurooppalaisten teosten levitys on uuden Media-ohjelman keskeinen tavoite. Ohjelman avulla pyritään lisäämään eurooppalaisten elokuvien markkinaosuutta ja niiden esittämistä muissa jäsenmaissa kuin siinä jossa elokuva on tuotettu. Ohjelma parantaa myös merkittävästi Euroopan kulttuurien näkyvyyttä maailman näyttämöllä.

Elokuvateollisuudelle myönnetyllä EU:n tuella on ollut voimakas vaikutus alan investointeihin. Jokainen Media 2007 –ohjelman edeltäjistä (Media Plus ja Media-koulutus) myönnetty euro tuotti noin kuusi euroa yksityisiä investointeja.

Media 2007 –ohjelma julkistettiin Berliinin kansainvälisten elokuvafestivaalien yhteydessä sunnuntai-iltana. Tämänvuotisessa festivaalissa esitetään 17 Media-ohjelmasta tuettua elokuvaa.

Ohjelman taustaa

Media on Euroopan unionin audiovisuaalialan ohjelma, josta on tuettu Euroopan elokuvateollisuutta jo 16 vuoden ajan. Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmista myönnettiin vuosien 2001–2006 aikana yli puoli miljardia euroa 8 000 hankkeelle.

Euroopan komissio rahoittaa joka vuosi 300 uutta eurooppalaista elokuvahanketta, ja puolta elokuvateattereissa katsottavista eurooppalaisista elokuvista esitetään komission tuella.