Kolme tamperelaista markkinointiviestinnän palveluntuottajaa on muodostanut uudentyyppisen palvelukokonaisuuden mainosalalle. Mainonnan suunnittelupalveluja tarjoava Planet, tietoverkkopalveluiden tuottaja Tremedia sekä messu- ja näyttelykokonaisuuksia toteuttava Mainosteko ovat muodostaneet yhteistyöyritys Synercom-yhtiöt Oy:n. Synercom tarjoaa asiakkailleen koko markkinointiviestinnän paketin yhden kontaktin kautta avaimet käteen -periaatteella.

“Perinteisistä täyden palvelun mainostoimistoista Synercom eroaa siinä, että sen omistaa kolme yrittäjävetoista markkinointiviestinnän yritystä, kun taas isojen mainostoimistojen ja -konsernien omistus on yleensä keskittynyttä. Usein konserniomisteiset yksiköt kilpailevat ainakin osittain keskenään niin asiakkuuksista, yksittäisistä toimeksiannoista kuin jopa tekijöistä, ja raskaat organisaatiokulut sekä toimintojen päällekkäisyydet maksatetaan asiakkailla. Synercomissa näitä ongelmia ei ole, koska raskasta hallinto-organisaatiota tai toimintojen päällekkäisyyttäkään ei ole”, toteaa Synercom-yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nurminen.

“Pohtiessamme toimintatapoja mainosalalla totesimme, että tekijöiden perinteinen verkostoituminen ei riitä. Teemme mainontaa, emme välitä muiden tuotantoa. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus luoda henkilökohtainen, kiinteä ja pitkä asiakassuhde mainonnan tekijöihin. Halusimme myös luoda palvelukonseptin, joka ei edellytä asiakkaalta jättiyrityksen budjettia. Nykyään kovin pienellä budjetilla on turha lähteä kolkuttelemaan suurten toimistojen ovia ja pienillä toimistoilla ei puolestaan ole tarjota osaamista kaikilta markkinointiviestinnän osa-alueilta”, Nurminen sanoo.

“Kustannustehokkuus Synercomissa syntyy siitä, että asiakkaan kanssa saman pöydän ääreen istuvat vain ne osaajat, joita kulloisenkin projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa todella tarvitaan. Esimerkiksi Internet-sivujen visuaalisen suunnittelun lisäksi paikalla ovat teknisen toteuttamisen asiantuntijat, jolloin kaikki, mitä suunnitellaan, on taatusti myös toteutettavissa.”

“Kaikki viisaus ei ole pääkaupunkiseudulla”

Synercomin omistajat ovat pitkään mainosalalla työskennelleitä alan ammattilaisia, jotka ovat nähneet alan viime vuosikymmenten trendit. “Kokemus on opettanut mikä on tarkoituksenmukaista. On turha kuluttaa asiakkaan rahoja bränditeorioiden pohdintaan ja alan terminologialla viisasteluun, kun asiakas todellisuudessa tarvitsee toimivaa mainontaa, joka myy tuotteen tai palvelun”, Nurminen kiteyttää.

Synercomissa uskotaan, että kaikki mainosalan osaaminen ja viisaus ei ole keskittynyt pääkaupunkiseudulle. “Maakuntien mainostoimistojen voimakas laajentuminen pääkaupunkiseudulle ja omistajapohjaan perustuva kansainvälistyminen ovat tämän ajan ilmiöitä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että osaaminen ja tekijät olisivat kadonneet muualta Suomesta. Asiakkaan kannalta mainostoimiston paikallisuus saattaa olla lisäarvo, ja toisaalta kansainväliset markkinat ovat käytännössä yhtä lähellä helsinkiläistä kuin tamperelaistakin mainostoimistoa”, toteaa Synercomin yhteyspäällikkö Kalevi Puisto.